Nyt netværk for cirkulære byggematerialer

VCØB danner nu – i samarbejde med Dansk Industri og Danske Byggecentre – et nyt Netværk for Cirkulære Byggematerialer. Formålet er at fremme cirkulær økonomi gennem videndeling, erfaringsudveksling og inspiration. 

Temaerne for netværket vil omfatte emner som lovgivning og dokumentation af byggematerialer, cirkulære forretningsmodeller, partnerskaber og mulighed for støtte og erfaringer fra konkrete projekter m.m.

Netværket er primært målrettet producenter af byggevarer, der allerede er godt i gang eller gerne vil etablere en forretningsmodel ud fra den cirkulære tankegang. Netværket er dog åbent for alle byggeriets aktører for at medvirke til erfaringsudveksling om udfordringer og problemstillinger på tværs af værdikæden.

De problemstillinger, netværket tager med på programmet, vil dog være relateret til problematikker i forhold til produktion. 

Netværket er relevant, da producenter spiller en vigtig rolle i den cirkulære omstilling af byggebranchen, og der i dag ikke eksisterer et netværk for målgruppen modsat, hvad der gælder for øvrige de aktører i byggeriet.

Det første møde vil blive afholdt ultimo februar 2021. VCØB melder den endelige dato og programmet ud hurtigst muligt. Det står dog fast, at indlægsholdere på den første workshop bliver Anders Moelgaard, grundlægger af virksomheden BurntWood, og Lars Elmvang, partner i virksomheden Fischer Lighting - begge virksomheder, der arbejder med cirkulær tænkning