Tre nye vejledninger om nedrivning

Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond har Værdibyg udgivet tre vejledninger til nedrivningsprocessen, der giver anbefalinger, råd og tjeklister til cirkulær nedrivning, miljøkortlægning og udbud af nedrivningsopgaver.

De nye vejledninger viser vejen til en værdiskabende nedrivningsproces.

Nedrivning af bygninger er afgørende for bæredygtig omstilling og kan have store negative konsekvenser for klima, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, hvis ikke processen håndteres ordentligt. Men desværre sætter mangelfuld planlægning, dårlige beskrivelser og pressede tidsplan ofte en stopper for at udnytte de gamle byggematerialer. De tre vejledninger skal medvirke til at sikre en bedre håndtering af nedrivningsprocessen.

Find vejledningerne på Værdibygs hjemmeside.