Var du ikke til webinar om sporbarhed? Bliv klog på emnet alligevel

Fra affald til ressource: Sporbarhed og dokumentation af bygge- og anlægsaffald 
Manglen på sporbarhed og dokumentation af bygge- og anlægsaffald er en væsentlig barriere for omstillingen til cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen.

Derfor holdt VCØB og NBE (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark) et webinar om emnet.

Du kan downloade præsentationerne fra webinaret her.

Du får bl.a. svar på, hvad der ændres i den reviderede affaldsbekendtgørelse, der får effekt fra 1. januar 2021. 

Indlægsholderne var: 

Del 1 – Fra nedrivning til byggeri

Hvorfor er sporbarhed og dokumentation afgørende i byggeri og anlæg?
Anke Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, og Anne Kirkegaard Bejder, projektleder fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE)

Krav om sporbarhed på vej i den reviderede affaldsbekendtgørelse
Sara Ane Zachhau, AC-tekniker, Miljøstyrelsen

Hvilken rolle spiller sporbarhed og dokumentation ved udvikling af cirkulær beton?
Ebbe Tubæk Naamansen, bæredygtighedschef, RGS Nordic 

Del 2 – Sporbarhed ved renovering og nybyg

Ressourcekortlægning – et værktøj ved renoveringer
Jana Fleischer, projektmedarbejder, Hjørring Kommune og Susanne Smed, arkitekt, Hjørring Kommune

Materialepas og bygningspas til bedre sporbarhed
Lotte Bjerregaard Jensen, lektor, DTU

Dokumentation af problematiske stoffer i den nye frivillige bæredygtighedsklasse
Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent, Teknologisk Institut