2021

 • Affaldsbekendtgørelsen har nyt til byggebranchen


  Den nye affaldsbekendtgørelse fik effekt fra 1. januar 2021 med nyheder for byggebranchen. Det handler om at kortlægge bedre for farlige stoffer og øge sporbarheden af affaldet. I øvrigt er alt relevant på VCOB.dk er opdateret efter de nye regler.

 • Miljøstyrelsen og VCØB inviterer til orientering


  Ønsker du at høre seneste nyt fra Miljøstyrelsen om bygge- og anlægsaffald? Bl.a. om den nye undersøgelse om håndtering af affaldsfraktioner, der indeholder en kombination af farlige stoffer. Og om de foreløbige resultater fra projekt om udbredelse af selektiv nedrivning. Så deltag i et virtuelt orienteringsmøde, som VCØB holder i samarbejde med Miljøstyrelsen.

 • Ny guide giver dig CO2-nøgletal


  Hvordan finder man ud af, om en behandlingsmetode for forskellige affaldsfraktioner er bedre end en anden i forhold til klimabelastning? VCØB's nye guide hjælper til en forståelse af dette og angiver nogle CO2-nøgletal for udvalgte fraktioner.

 • Ny affaldsplan involverer byggebranchen – og kommer snart


  Danmark får snart en ny affaldsplan under navnet "Handlingsplan for cirkulær økonomi". Planen her netop været i høring, og VCØB og andre høringsparter har afleveret sine input. Mens vi venter på den endelige plan, kan du her se listen over forventede initiativer rettet mod bygge- og anlægsbranchen.

 • Bedre samarbejde om nedrivning


  I et nyt workshopforløb stiller Værdibyg skarpt på den gode samarbejde om nedrivning. Du kan være med til at udvikle branchens fælles viden om samarbejde i nedrivningsprocesser. Det er for bygherrer, rådgivere, udførende og nedrivere med stor interesse for samarbejde i nedrivingsprocessen.

 • Igen et år med store mængder bygge- og anlægsaffald


  Den seneste affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen kom kort før nytår. Den viser, at mængden af byggeaffald i 2019 var på 5 mio. tons – og at dette affald stadig udgør 40 % af Danmarks affaldsmængder. Ca. 1/3 af de 5 mio. tons bliver ægte genanvendt.

 • Skurbyggeri går cirkulært


  To nye cases på VCØB.dk viser, at der er gode muligheder for genbrug af byggematerialer til sekundært byggeri som skure. Læs om dels virksomheden Næstes cirkulære skurbebyggelser, og dels om Roskilde Kommunens skure i den nye bydel Musicon. (Foto: Næste Skur).

 • Ægte genbrug af byggevarer udfordres


  Ægte genbrug af byggevarer har det vanskeligt på grund af for små mængder af ensartede materialer! Det skriver VCØB om på bloggen Renovering på Dagsordenen. Læs hele indlægget i linket.

 • Kom videre med Cirkulære Byggematerialer


  Vil du være en del af det nye netværk for Cirkulære Byggematerialer? Du møder andre, der også udvikler byggematerialer. Målet er, at I via spændende indlæg og drøftelser videndeler, erfaringsudveksler og inspirerer hinanden til at udvikle cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer. Det første netværksmøde afholdes d. 26. februar 2021 via Teams. (Foto: fra Lendager Groups mock-up værksted).