Bliv inspireret om forretningsmodeller

VCØB har i samarbejde med Dansk Industri og Danske Byggecentre etableret Netværk for Cirkulære Byggematerialer. Formålet er at fremme cirkulær økonomi gennem videndeling, erfaringsudveksling og inspiration. 

Det seneste møde handlede om cirkulære forretningsmodeller, og fire virksomheder fortalte om deres case: Havnens Hænder, Xella, Gentræ og ROCKWOOL International A/S.

Her kan kan du se slides fra mødet.

Og her kan du læse en kort opsummering af de vigtigste pointer fra præsentationer og gruppearbejde på mødet.

Hvem er det for?
Netværket er primært målrettet producenter af byggevarer, der allerede er godt i gang eller gerne vil etablere en forretningsmodel ud fra den cirkulære tankegang. Netværket er dog åbent for alle byggeriets aktører for at medvirke til erfaringsudveksling om udfordringer og problemstillinger på tværs af værdikæden.

De problemstillinger, netværket tager med på programmet, vil dog være relateret til problematikker i forhold til produktion og design. 

Netværket er relevant, da producenter spiller en vigtig rolle i den cirkulære omstilling af byggebranchen, og der i dag ikke eksisterer et netværk for målgruppen modsat, hvad der gælder for øvrige de aktører i byggeriet.