Ny SBi-anvisning om isoleringsmaterialer i gang

En ny SBi-anvisning om isoleringsmaterialer og deres anvendelse er ved at blive udarbejdet. Det er BUILD ved Aalborg Universitet, der er pennefører på anvisningen, og en følgegruppe bestående af aktører fra byggeriets værdikæde leverer input og sparring. VCØB er med i denne følgegruppe.

Anvisningen er rettet mod projekterende og udførende i byggebranchen, professionelle bygherrer, bygningsmyndigheder og producenter af isoleringsmaterialer. Den tilstræber at omfatte en bred palet af materialer fra de traditionelle materialer såsom mineraluld og EPS til de mere alternative materialer som halmballer og hamp.

Formålet med anvisningen er at levere et samlet overblik over isoleringsmaterialers byggetekniske egenskaber, såsom fugtmæssige og brandtekniske egenskaber, samt beskrive funktionskrav for de bygningsdele, som isoleringsmaterialer indgår i. Anvisningen beskriver blandt andet også, hvordan isoleringsmaterialer skal håndteres, når de bliver til affald. Endvidere vil anvisningen indeholde en oversigt over udvalgte isoleringsmaterialers klimaaftryk.

Anvisningen forventes udgivet efteråret 2022.