Nyheder

 • Øget fokus på ressourcer og genanvendelse i byggebranchen


  Et fokusområde for bæredygtigt byggeri er at begrænse brugen af jomfruelige ressourcer. I stedet skal vi styrke genbrug og genanvendelse. Læs mere i interview med leder af VHGB Anke Oberender i interview, som er en optakt til konference om den fremtidssikrede byggeplads til maj. VHGB er partner på konferencen.

 • Program til stor temadag om genbrug og genanvendelse af byggematerialer er nu klart


  21. marts 2018 inviterer VHGB og Miljøstyrelsen til temadag om genbrug og genanvendelse af byggematerialer i praksis, og nu kan du se programmet og tilmelde dig. Der skal skabes et Danmark uden affald og en cirkulær økonomi. Her er bedre udnyttelse af byggeaffald helt afgørende. Så mød op til den store temadag i Kolding.

 • Få et kvikt overblik med kvikke guider


  Du kan nu få hurtigt overblik og input til en række emner om byggeaffald. VHGB har nemlig samlet alle sine kvikguider og tjeklister ét sted – her får du kort og præcis inspiration til alt fra ansvar, forundersøgelser og udbud til tilsyn og genanvendelse.

 • Mon asbestfri eternit kan genanvendes?


  Ikke alle eternittagplader indeholder asbest – men uanset om der er asbest eller ej, så behandles pladerne i dag ens og deponeres som farligt affald.

 • Stor temadag om genbrug af byggeaffald


  Slå kryds i kalenderen ons 21/3 2018, hvor du kan komme på temadag om genbrug af byggeaffald. Arrangør er VHGB og Miljøstyrelsen, og det blir’ i Kolding.

 • Kom til erfa-møder i Netværk om Nedrivning


  Næste møde i Netværk om Nedrivning handler om udbudsmaterialer og det at omsætte en kortlægning for miljøfarlige stoffer til en beskrivelse. Der vil være indlæg og erfaringsudveksling. Alle kan deltage. Det er den 5/2 2018 i Kbh. og 8/2 2018 i Horsens.