Nyheder

 • Læs om Danmarks strategi for bæredygtigt byggeri


  Du kan nu læse om Danmarks nye national strategi for bæredygtigt byggeri i uddybet form i en ny publikation fra Indenrigs- og Boligministeriet. Den beskriver strategiens 21 initiativer, herunder indsatsterne for energieffektivitet og klimavenligt byggeri.

 • Del jeres erfaringer på Circular Build Forum 2021


  Vil I dele jeres eksempler og tilgang til cirkulær økonomi i byggeriet med resten af bygge- og anlægsbranchen? Det har du mulighed for at gøre på den kommende kongres Circular Build Forum 2021, der finder sted i HUSET Middelfart den 18.-19. august 2021.

 • Nyt møde i Netværk om Nedrivning


  Netværk om Nedrivning holder nyt møde den 22/4, denne gang på Zoom. Møderne, der erfaringsmæssigt er meget velbesøgte, har fokus på, hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, bl.a. i forhold til affaldshåndtering.

 • Bestil et kursus eller oplæg hos VCØB


  Vidste du at VCØB holder kurser, gå-hjem møder, workshops m.m. om emner relateret til cirkulær økonomi i byggeri og anlæg og om byggeaffald? Det er en kosteffektiv måde at få sat skub i jeres udvikling. Vi holder kurser for private virksomheder, brancheforeninger, netværk, kommuner m.fl.

 • Velkommen til cirkulær videndeling på tværs af EU


  VCØB er blevet en del af the European Circular Economy Stakeholder Platform. Det er et forum for interessenter på tværs af sektorer. Målet er at dele og opskalere effektive løsninger og håndtere udfordringer i forhold til cirkulær økonomi. Du kan måske også få udbytte af at tage et kig på platformens hjemmeside, som samler events, erfaringer og best practise på tværs af EU.

 • Gik du glip af Miljøstyrelsens og VCØB's orienteringsmøde?


  I marts holdt Miljøstyrelsen og VCØB et orienteringsmøde om bygge- og anlægsaffald, som mødte tilslutning fra over 100 deltagere fra branchen. Gik du glip af mødet, så kan du hente præsentationerne og læse lidt mere om de projekter, som blev præsenteret.

 • Hent slides fra møde i Netværk om Cirkulære Byggematerialer


  Det første møde i det nye Netværk for Cirkulære Byggematerialer var en succes. Med 70 deltagere samt gode præsentationer og drøftelser er vejen banet for fortsat videndeling og erfaringsudveksling om cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer. Du kan hente slides fra mødet her.

 • Affaldsbekendtgørelsen har nyt til byggebranchen


  Den nye affaldsbekendtgørelse fik effekt fra 1. januar 2021 med nyheder for byggebranchen. Det handler om at kortlægge bedre for farlige stoffer og øge sporbarheden af affaldet. I øvrigt er alt relevant på VCOB.dk er opdateret efter de nye regler.

 • Miljøstyrelsen og VCØB inviterer til orientering


  Ønsker du at høre seneste nyt fra Miljøstyrelsen om bygge- og anlægsaffald? Bl.a. om den nye undersøgelse om håndtering af affaldsfraktioner, der indeholder en kombination af farlige stoffer. Og om de foreløbige resultater fra projekt om udbredelse af selektiv nedrivning. Så deltag i et virtuelt orienteringsmøde, som VCØB holder i samarbejde med Miljøstyrelsen.

 • Ny guide giver dig CO2-nøgletal


  Hvordan finder man ud af, om en behandlingsmetode for forskellige affaldsfraktioner er bedre end en anden i forhold til klimabelastning? VCØB's nye guide hjælper til en forståelse af dette og angiver nogle CO2-nøgletal for udvalgte fraktioner.