Nyheder

 • Ny affaldsplan involverer byggebranchen – og kommer snart


  Danmark får snart en ny affaldsplan under navnet "Handlingsplan for cirkulær økonomi". Planen her netop været i høring, og VCØB og andre høringsparter har afleveret sine input. Mens vi venter på den endelige plan, kan du her se listen over forventede initiativer rettet mod bygge- og anlægsbranchen.

 • Bedre samarbejde om nedrivning


  I et nyt workshopforløb stiller Værdibyg skarpt på den gode samarbejde om nedrivning. Du kan være med til at udvikle branchens fælles viden om samarbejde i nedrivningsprocesser. Det er for bygherrer, rådgivere, udførende og nedrivere med stor interesse for samarbejde i nedrivingsprocessen.

 • Igen et år med store mængder bygge- og anlægsaffald


  Den seneste affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen kom kort før nytår. Den viser, at mængden af byggeaffald i 2019 var på 5 mio. tons – og at dette affald stadig udgør 40 % af Danmarks affaldsmængder. Ca. 1/3 af de 5 mio. tons bliver ægte genanvendt.

 • Skurbyggeri går cirkulært


  To nye cases på VCØB.dk viser, at der er gode muligheder for genbrug af byggematerialer til sekundært byggeri som skure. Læs om dels virksomheden Næstes cirkulære skurbebyggelser, og dels om Roskilde Kommunens skure i den nye bydel Musicon. (Foto: Næste Skur).

 • Ægte genbrug af byggevarer udfordres


  Ægte genbrug af byggevarer har det vanskeligt på grund af for små mængder af ensartede materialer! Det skriver VCØB om på bloggen Renovering på Dagsordenen. Læs hele indlægget i linket.

 • Kom videre med Cirkulære Byggematerialer


  Vil du være en del af det nye netværk for Cirkulære Byggematerialer? Du møder andre, der også udvikler byggematerialer. Målet er, at I via spændende indlæg og drøftelser videndeler, erfaringsudveksler og inspirerer hinanden til at udvikle cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer. Det første netværksmøde afholdes d. 26. februar 2021 via Teams. (Foto: fra Lendager Groups mock-up værksted).

 • Få øje på farlige stoffer i gamle byggematerialer


  Asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller. Det er nogle af de problematiske stoffer og materialer, som håndværkere kan blive udsat for ved nedrivning og renovering. Derfor har Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg lanceret hjemmesiden renover-sikkert.dk med oplysninger om, hvor stofferne forekommer, og hvordan man håndterer dem.

 • Nyt netværk for cirkulære byggematerialer


  VCØB er sammen med Dansk Industri og Danske Byggecentre i gang med at etablere et netværk for cirkulære byggematerialer, der vil arbejde med den cirkulære tankegang. Netværket er primært for producenter, men åbent for alle med interesse i emnet. Første møder bliver ultimo februar.

 • Ny handlingsplan for cirkulær økonomi på vej


  Miljøministeren har for nylig sendt en ny handlingsplan for cirkulær økonomi i høring. Med planen sætter regeringen et mål om at sikre mindre affald og bedre udnyttelse af vores naturressourcer – her er der bl.a. fokus på byggebranchen. Planen er i høring frem til 9. februar 2021.

 • Udspil til strategi for bæredygtigt byggeri


  Regeringens udspil til en national strategi for bæredygtigt byggeri har set dagens lys. Den sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i bygge- og anlægssektoren.