Nyheder

 • Stort potentiale for øget cirkularitet i byggebranchen


  I en ny rapport har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået undersøgt potentialerne for mere cirkularitet i byggebranchen. Rapporten undersøger fire materialer og viser, at der er CO2-besparelser at hente.

 • 41 % af Danmarks affald er byggeaffald


  Den nye affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at mængden af byggeaffald er steget til 5,1 mio. tons. – svarende til 41 % af alt affald i Danmark. Som noget nyt opgøres genanvendelse separat fra materialenyttiggørelse.

 • Kom til webinar om cirkulært byggeri


  Du inviteres hermed til tre webinarer i juni, der vil give dig en bedre praktisk forståelse for cirkulær økonomi i byggebranchen. Det er gratis, der er 100 pladser, og det er først-til-mølle. Webinarerne afvikles af VCØB, AlmenNet og Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger. Klik på linket og scroll lidt ned.

 • Bæredygtighedsklasse er nu i gang


  Den nye frivillige bæredygtighedsklasse til bygningsreglementet er nu klar til brug. Den er et centralt element i omstillingen af byggeriet og vil være et konkret praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.

 • Nyt om klassificering af malet metalaffald


  Miljøstyrelsen har en ny vejledende udtalelse om malet metalaffald. Kort sagt: Hvis malingslaget indeholder POP-stoffer, klassificeres metalemnet ud fra den målte koncentration af POP-stof. Hvis malingen kun indeholder tungmetaller, klassificeres på baggrund af det totale metalemne inkl. malingslaget.

 • Nyt projekt udvikler miljøvenligt alternativ til epoxylimning af metal til plast


  Nyt projekt udvikler metode, der skal erstatte problematiske opløsningsmidler i lim med vand. Metoden mindsker mængden af skadelige stoffer i byggeriet og har både sundheds- og miljømæssige fordele. Projektet støttes af Miljøstyrelsens MUDP-program.

 • Bygherren har afgørende rolle i cirkulær økonomi


  Ansvarligt forbrug og produktion er et af FN’s 17 verdensmål. Det er blot én af grundene til, at Danmark inden for 5-10 år etablere et smidigt og fleksibelt marked for cirkulær økonomi i hele byggeriets værdikæde. Læs blog af VCØBs leder Anke Oberender og Graves Simonsen fra Bygherreforeningen.

 • Krav om kortlægninger bliver mere almindeligt


  Udviklingen går kun én vej: Bygherrer vil i stigende grad stille krav om miljø- og ressourcekortlægning ved nedrivninger. Et aktuelt eksempel er udbuddet om nedrivning af den gamle Storstrømsbro fra 1937. (Billedet viser, hvordan den nye bro kommer til at se ud). Læs i linket om forundersøgelser og planlægning.

 • Bliv bedre til bæredygtighed – nyt materiale


  Nu kan du downloade den nye guide og det nye casehæfte samt tilhørende undervisningsmateriale, som hjælper med at blive bedre til bæredygtighed. Formålet er at klæde dig på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og den kommende bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

 • Svar på spørgeskema - og hjælp to studerende


  Hjælp to civilingeniør-studerende på AU med deres speciale ved at svare på et spørgeskema om barrierer og udfordringer ved genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Følg linket for at gå til undersøgelsen.