Nyheder

 • Ny bekendtgørelse på vej med vigtigt nyt


  Høringen om den nye affaldsbekendtgørelse, der får effekt fra 1/1-21, er næsten ovre, og VCØB har givet høringssvar. For byggebranchen er §67 vigtig. Den vil præcisere, at man ved nedrivning og renovering ikke kun skal screene og kortlægge for PCB, men også for andre problematiske stoffer.

 • Sådan opgør du CO2 og forbrug


  Hvor meget CO2 og hvor mange ressourcer kan der spares, når man genbruger affald fra bygninger? Hvor stor er klimabelastningen fra min bygning? Til spørgsmål som disse har man brug for at opgøre CO2-forbrug, CO2-besparelser eller ressourceforbrug. I en ny VCØB guide får du hjælp til hvordan.

 • Vær med i Netværk for Nedrivning - online


  Der er nye møder i kalenderen for Netværk for Nedrivning. Det foregår online, og du kan være med enten d. 6/10 eller d. 29/10. Der bliver oplæg om selektiv nedrivning, arbejdsmiljø, miljø og affaldshåndtering – efterfulgt af drøftelser. Tilmeld dig i linket.

 • Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt?


  I Dansk Byggeri tilbyder sine medlemmer tre udbytterige kursustimer om, hvordan man håndterer byggeaffald korrekt. Det er for håndværkere, mestre såvel som svende, og kursets undervisere er fra VCØB. Vær med i Værløse ved Kbh. d. 17/11, eller i Rønne d. 20/10.

 • Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald skal øges


  Kun 37 procent af byggeaffaldet i Danmark bliver ægte genanvendt, viser nye tal fra Miljøstyrelsen. Det er ikke holdbart, skriver Anke Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, i indlæg på Altinget.dk.

 • Hvilke gamle byggematerialer kan genanvendes?


  VCØB har opdateret sin guide om, hvilke gamle byggematerialer man kan genbruge eller genanvende – sådan at den afspejler mulighederne i dag. Desuden er genanvendelse er opdelt i to kategorier: decideret genanvendelse og anden materialenyttiggørelse.

 • Nyt kursus til byggesagsbehandlere


  Nyt kursus til kommunale byggesagsbehandlere stiller skarpt på, hvilke miljøproblemer og dokumentationskrav der er forbundet med at genbruge og genanvende byggematerialer i nybyggeri. VCØB og COK har udviklet kurset sammen.

 • Stort potentiale for øget cirkularitet i byggebranchen


  I en ny rapport har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået undersøgt potentialerne for mere cirkularitet i byggebranchen. Rapporten undersøger fire materialer og viser, at der er CO2-besparelser at hente.

 • 41 % af Danmarks affald er byggeaffald


  Den nye affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at mængden af byggeaffald er steget til 5,1 mio. tons. – svarende til 41 % af alt affald i Danmark. Som noget nyt opgøres genanvendelse separat fra materialenyttiggørelse.

 • Kom til webinar om cirkulært byggeri


  Du inviteres hermed til tre webinarer i juni, der vil give dig en bedre praktisk forståelse for cirkulær økonomi i byggebranchen. Det er gratis, der er 100 pladser, og det er først-til-mølle. Webinarerne afvikles af VCØB, AlmenNet og Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger. Klik på linket og scroll lidt ned.