Styregruppe

Der er til VHGB tilknyttet en styregruppe med repræsentanter fra forskellige relevante aktører i forhold til håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

VCØB’s styregruppe består af repræsentanter fra:

  • DI Byggeri
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
  • Bygherreforeningen
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • Miljøstyrelsen
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Kommunernes Landsforening
  • Grundejernes Investeringsfond

Dansk Byggeri er formand for styregruppen.

Styregruppens opgave er at medvirke til at udbrede kendskabet til VCØB og dele viden om nye tiltag og udviklingstendenser indenfor lovgivning, håndtering og genanvendelse af byggeaffald blandt medlemmer og samarbejdspartnere. Desuden kommenterer styregruppen de vejledninger, som VCØB udarbejder til bygningsejere, rådgivende ingeniører, entreprenører og kommuner.