Du er her: Forside / Sådan gør du / Kvikguider

Kvikguider

Her kan du downloade forskellige kvikguides og tjeklister om emner inden for cirkulær økonomi og håndtering af byggeaffald.

Ansvar, forundersøgelser og tilsyn

VCOB_Kvikguide_boligejer.pdf
30/10/22

Private boligejeres ansvar for byggeaffald

Byggeaffald fra bolig og grund er boligejerens ansvar, både ved nedrivning, ombygning og renovering. Denne guide fortæller om, hvad dette ansvar betyder i praksis.

Hent pjecen (pdf)
Tilsyn_haandtering_affald_nedrivning_tjekliste.pdf
17/02/22

Tilsyn med håndtering af byggeaffaldet

Som bygherre eller bygherrerådgiver har du pligt til at sikre, at affaldet fra en nedrivning eller ombygning bliver sorteret og bortskaffet korrekt. Du kan føre tilsyn med arbejdet ved hjælp af denne tjekliste.

Hent pjecen (pdf)
Proevetagningsmetoder.pdf
17/02/22

Prøvetagnings- og saneringsmetoder for byggeaffald

Hvilke krav skal kommunerne stille til prøvetagning og efterfølgende håndtering af gamle byggematerialer i forbindelse med nedrivningsprojekter? Flere faktorer spiller ind, fx bygningens alder, bygningens anvendelse og de materialer og evt. miljøfarlige stoffer, der skal håndteres.

Hent pjecen (pdf)
brandtomter_tjekliste.pdf
17/02/22

Affald fra brandtomter

Hvert år brænder 6.000-7.000 bygninger i Danmark. Ved brand ændrer bygningens og inventarets stabilitet og egenskaber sig, og den brandskadede bygning skal derfor behandles efter særlige forholdsregler. Det giver denne tjekliste anvisninger til.

Hent pjecen (pdf)
bad_koekken_tjekliste.pdf
17/02/22

Risiko for miljøfarlige stoffer ved gamle badeværelser og køkkener

Før renovering af køkken, toilet eller badeværelse skal du som bolig- eller bygningsejer , rådgiver eller håndværker være opmærksom på, at der kan forekomme miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Få mere viden i denne tjekliste.

Hent pjecen (pdf)
Vinduer_tjekliste.pdf
17/02/22

Risiko for farlige stoffer ved vinduer, døre og facader

Mange materialer og konstruktionsdele kan blive berørt, når vinduer, døre og lette facadeelementer skal udskiftes Du får i denne tjekliste overblik over risikoen for miljø- og sundshedsfarlige stoffer i forbindelse med gamle vinduer, døre og lette facadeelementer.

Hent pjecen (pdf)

Cirkulær økonomi og bæredygtighed

Guide_miljocertificeringsordninger_producenter.pdf
17/02/22

Hvordan tæller cirkulær økonomi med i miljøcertificeringsordninger for bygninger?

Denne guide giver overblik over de miljøcertificeringsordninger, som oftest anvendes på byggeri og byggevarer, og som tæller cirkulær økonomi med i deres pointsystemer, fx brug af genbrugte eller genanvendte byggematerialer.

Hent pjecen (pdf)
VCOB_guide_baeredygtig_haandvaerksvirksomhed.pdf
17/02/22

Hvordan bliver din håndværksvirksomhed mere bæredygtig?

Bæredygtighed og cirkulær økonomi vinder frem, og håndværksvirksomheder møder stigende krav fra bygherrer. I denne guide får du inspiration til, hvordan din virksomhed i praksis kan komme i gang med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Hent pjecen (pdf)
VCOB_Kvikguide_Kom i gang med cirkulær produktion.pdf
17/02/22

Kom i gang med cirkulær produktion

Materialeproducenter, der vil bidrage til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg, skal vurdere sammensætningen og behandlingen af deres produkter ud fra en cirkulær tankegang. Få cirkulære tips i denne guide.

Hent pjecen (pdf)
VHGB_Kvikguide_cirkulaer_oekonomi.pdf
17/02/22

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi går ud på at minimere ressourcespild - og dermed opnå mindre affald. Det kræver fokus på affaldsforebyggelse, forberedelse til genbrug, genbrug samt genanvendelse. Læs mere om cirkulær økonomi i byggebranchen i denne guide.

Hent pjecen (pdf)

Genbrug og genanvendelse

VCOB_CO2_besparelse_cirkulære_byggevarer.pdf
22/08/22

Hvor meget CO2 spares med cirkulære byggevarer?

Kan det betale sig CO2-mæssigt at bygge med genbrugte byggevarer eller byggevarer med genanvendt indhold ? Find generiske I nøgletal til at besvare dette spørgsmål. Foto: Lendager Groups mock-up værksted.

Hent pjecen (pdf)
VCOB_Kvikguide_CO2_noegletal.pdf
17/02/22

CO2-nøgletal til at vælge behandling af forskellige affaldsfraktioner

Hvordan finder man ud af, om en behandlingsmetode for forskellige affaldsfraktioner er bedre end en anden i forhold til klimabelastning? Denne guide hjælper til en forståelse af det og angiver nogle nøgletal for udvalgte fraktioner.

Hent pjecen (pdf)
Kvikguide_genbrug.pdf (1)
17/02/22

Værd at vide, når du vil genbruge gamle byggematerialer

Genbrug har næsthøjest prioritet i affaldslovgivningen. Vigtigst er det naturligvis at forebygge, at der opstår affald, men når det ikke er muligt, er næstbedste løsning at genbruge til samme formål. Download guiden, og find ud af mere om genbrug.

Hent pjecen (pdf)
VHGB_Kvikguide_guide_producenter.pdf (1)
17/02/22

Sådan genanvender du gamle materialer i nye produkter

Det giver rigtig god mening at genanvende byggematerialer, da det reducerer ressourcespild og brugen af nye råvarer. Denne guide er til producenter, der gerne vil genanvende gamle byggermaterialer i nye produkter.

Hent pjecen (pdf)
Hvilke_byggematerialer_kan_genanvendes.pdf
17/02/22

Hvilke gamle byggematerialer kan du genbruge eller genanvende?

Denne guide er til dig, der ønsker at opnå, at gamle byggematerialer fra en nedrivning eller renovering bliver genbrugt eller genanvendt.

Hent pjecen (pdf)
VHGB_Kvikguide_Krav_genbrugte_genanvendte_byggematerialer.pdf
17/02/22

Krav til genbrugte og genanvendte byggematerialer

Når du som bygherre, rådgiver eller entreprenør vil indbygge genbrugte og genanvendte materialer i et byggeri, er det vigtigt at kende de lovgivningsmæssige krav, som de pågældende materialer vil blive mødt med. Få mere at vide i denne guide om krav byggematerialer, der ønskes genbrugt eller genanvendt.

Hent pjecen (pdf)

Livscyklusvurdering samt CO2-opgørelser

VCOB_Kvikguide_Co2 og ressourceopgoerelse.pdf
17/02/22

CO2- og ressourceopgørelse - hvordan?

Hvor meget CO2 og hvor mange ressourcer kan der spares, når man genbruger affald fra bygninger? Hvor stor er klimabelastningen fra min bygning? Til spørgsmål som disse har man brug for at opgøre CO2-forbrug, CO2-besparelser eller ressourceforbrug. Få hjælp til hvordan i denne guide

Hent pjecen (pdf)
VHGB_Kvikguide_LCA.pdf
17/02/22

Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (Life Cycle Assesment) er en metode til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger af produkter og ydelser. Læs i kvikguiden mere om LCA til brug i byggeri.

Hent pjecen (pdf)