Du er her: Forside / Aktuelt / Nyheder 2022 / Hvordan sætter vi skub i den cirkulære økonomi i byggebranchen?

Hvordan sætter vi skub i den cirkulære økonomi i byggebranchen?

Hvordan sætter vi skub i den cirkulære økonomi i byggebranchen?

Som branche skal vi gøre op med fokus på billigste pris og afkast på ejendomsinvesteringer allerede første år, hvis vi skal have omstillet byggeriet til cirkulær økonomi. Det var en af pointerne på konferencen ”MERE cirkulært byggeri til FLERE” fredag den 20. maj, der samlede næsten 200 aktører på tværs af byggebranchen. Bag konferencen stod VCØB Community og BLOX i samarbejde med WE BUILD DENMARK og Gate 21.

Var du ikke til konferencen ”MERE cirkulært byggeri til FLERE”? Så kan du se den første del af konferencen, der foregik i plenum, i bunden af denne nyhed. Eller læs en kort opsummering her:

Sammen bød Pernille Berg, Science Director, BLOXHUB, og moderator Tine Lange, VCØB Community, velkommen til konferencen ”MERE cirkulært byggeri til FLERE”, der satte spot på de politiske, kommercielle og praktiske drivere for at skabe en fremgang for cirkulært byggeri.

Politiske rammevilkår skal være med til at få det cirkulære byggeri op i omdrejninger

Miljøminister Lea Wermelin var første oplægsholder på podiet og fremhævede bl.a., at regeringen ønsker at understøtte udviklingen af cirkulært byggeri og sikre relevante rammevilkår, der kan få det cirkulære byggeri op i omdrejninger – det er fx i form af initiativerne ”National strategi for bæredygtigt byggeri” og ”Handlingsplan for cirkulær økonomi”.

Hun understregede byggeriets centrale betydning for klima og miljø, og hvordan eksempelvis krav om selektiv nedrivning kan være med til at øge genbrug og genanvendelse, så gamle byggematerialer kan anvendes i nye bygninger.

Cirkulært byggeri skal ikke gå på kompromis med pris, kvalitet og æstetik

I den efterfølgende paneldebat om de kommercielle drivere var der enighed om, at der er en kommerciel fremtid i cirkulært byggeri. Panelet bestod af Ditte Lysgaard Vind, partner i Lendager, Tommy Ahlers, grøn deep tech investor og tidligere uddannelses- og forskningsminister, og Lars Thylander, Thylander Group.

Overordnet var der enighed om, at slutbrugere vil stille stigende krav inden for de kommende få år, hvilket for alvor vil rykke ved markedet. Desuden vil den stigende mangel på råvarer utvivlsomt øge efterspørgslen efter genbrugte og genanvendte materialer. En hurtigere udvikling vil dog også kræve, at investorerne tør tage chancer for at bidrage til at sætte skub i udviklingen.

Paneldeltagerne lagde alle vægt på, at bygherrerne skal vægte kvalitet i både byggematerialer og arkitektur for at sikre, at et byggeri står i mange år, forbliver attraktivt og ikke blot bliver revet ned efter ganske få årtier. Fokus på billigste pris og kortsigtet afkast mente paneldeltagerne er direkte negativt for omstillingen.

Data er afgørende

Lene Brix, arkitekt MAA og MBA, præsenterede efterfølgende Circle Bank, som er et treårigt projekt under Grand Solutions, der arbejder på at samle byggebranchens aktører og skal skabe en fælles digital platform, der kan optimere den cirkulære byggeproces.

Circle Bank arbejder på en systemisk forandring af byggebranchens tankegang, og platformen samler materialedata til gavn for alle aktører i processen. Efter projektets afslutning er ønsket, at den digitale platform skal kunne bruges som beslutningsværktøj, så aktørerne har den nødvendige viden, der gør det lettere at bygge cirkulært.

Erfaringer med selektiv nedrivning, genbrug i Gladsaxe og genanvendelse i industrien

Dagen bød også på cases, hvor byggebranchen allerede arbejder med cirkulært byggeri. Kasper Sørensen, produktionsdirektør i Søndergaard, og Jens Thamdrup, senior projektchef i ATP Ejendomme, fortalte om deres erfaringer med selektiv nedrivning med udgangspunkt i deres samarbejde på Jagtvej 169 i København.

Tim Riis Tolmann, teamleder i Lendager, og Jan René Rasmussen, arkitekt i Gladsaxe Kommune, fortalte om genbrug i verdens første cirkulære børnehus ”Svanen” i Gladsaxe Kommune. Desuden fortalte Klaus Birk, public affairs direktør i Saint Gobain, og Thomas Kingo, indehaver af Kingo, om industrialiserede produkter med udpræget brug af genanvendelse.

Deltagerne skabte sammen med oplægsholderne videns- og erfaringsudveksling, men vigtigst af alt blev der også lavet aftaler mellem deltagerne om, hvordan de kan gå konkrete skridt sammen.

Du kan allerede nu glæde dig til VCØB’s næste konference, der afholdes i Aalborg den 7. september kl. 13 i samarbejde med WE BUILD DENMARK.

Video

Se første del af konferencen

Se den første del af konferencen "MERE cirkulært byggeri til FLERE" den 20. maj, der foregik i plenum, her.