Du er her: Forside / Nedrivning / Ressourcekortlægning

Ressourcekortlægning

For at øge mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialer fra byggeprojekter bør dette ønske formuleres så tidligt som muligt i planlægningsfasen. Dermed er det muligt at indarbejde det i budget og tidsplan m.v.

En ressourcekortlægning er i byggeriet betegnelsen for en detaljeret bygningsgennemgang med henblik på at kortlægge tilgængelige ressourcer inden nedrivning eller renovering. Kortlægningen giver et detaljeret overblik over indholdet af materialer egnet til genbrug, genanvendelse og materialenyttiggørelse. 

Det er afgørende for anvendeligheden af en ressourcekortlægning, at den udføres i projektets indledende fase i kombination med eller forlængelse af en miljøkortlægning af bygningen. Oplysningerne om skadelige stoffer fra miljøkortlægningen er et vigtig parameter for vurderingen af, om de tilgængelige materialer kan udgøre en ressource, eller om de skal håndteres og bortskaffes som forurenet eller farligt affald. Sammen udgør disse kortlægninger grundlaget for den efterfølgende planlægning og beskrivelse af nedrivningsprocessen.   

For at den kan anvendes i en byggesag og i forbindelse med eventuel myndighedsbehandling, bør en god kortlægningsrapport bør som minimum give følgende informationer: