Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Bygningsdesign

Bygningsdesign

Cirkulært byggeri starter hos bygherren – allerede i idefasen

Den grundlæggende proces ved cirkulært byggeri er ikke så meget anderledes end ved almindelige byggerier. Der skal udarbejdes ideoplæg, byggeprogram, projektforslag og søges godkendelse hos myndighederne, før projektet kan færdigprojekteres til et hovedprojekt. At bygge cirkulært er stadigvæk i sin vorden, og der er behov for at finde nye løsninger og måder at bygge på.

Det er afgørende, at bygherren tidligt i processen afgrænser fokus for projektet, overvejer risikovillighed og formulerer klare målsætninger for byggeriet. Det skal også sikres, at der er en dialog mellem byggeriets parter om overvejelser og løsninger. Sådan kan cirkulær økonomi blive en prioriteret indsats igennem hele processen. Målsætningerne kan fx være: 

  • Ressourceforbruget i byggeriet skal minimeres, og X % af byggeriet skal bestå af genbrugte eller genanvendte materialer
  • Byggeriet skal fremstå som miljøvenligt eller bæredygtigt med synlige eksempler på, at genbrug/genanvendelse er indtænkt
  • Byggeriet skal kunne opnå bæredygtighedscertificering
  • Byggeriet skal rumme elementer af nytænkning, hvor genbrugte eller genanvendte materialer anvendes på en ny og spændende måde
  • Byggeriet skal opføres med fleksibilitet og multifunktionalitet før øje
  • Gennem øget genbrug og genanvendelse ønskes byggeriets samlede CO2-belastning reduceret med mindst X %

Fra idé til hovedprojekt – projektering

Allerede i ideoplægget, når bygherrens ønsker og krav bearbejdes og oversættes til overordnede krav til byggeriet (fx krav til funktionalitet, areal m.v.) og den økonomiske ramme for byggeprojektet skal vurderes, er det vigtigt at overveje bl.a.: 

  • Er jeg som bygherre stadig indstillet på at bygge cirkulært, hvis det bliver dyrere? Et spørgsmål, som tit dukker op, er, om det fordyrer byggeriet, når man bygger cirkulært. Det kan man ikke svare entydigt på, da det kommer an på situationen og det konkrete projekt. 
  • Er det ok, at tidsplanen evt. forlænges, fordi der skal bygges med genbrugte og genanvendte materialer? Selvom der eksisterer en række løsninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer, er forsyningssikkerheden typisk anderledes end ved køb af nye byggematerialer. 

Ideoplægget fungerer som grundlag til at udarbejde et byggeprogram, hvor bygherrens ønsker og krav bliver fastlagt mere detaljeret, og hvor budgettet bliver mere præcist 

På baggrund af byggeprogrammet kan projektforslaget udarbejdes af arkitekten og i samarbejde med bygherren. Nu bliver detaljeringsgraden endnu større  materialer og dimensioner på enkelte konstruktionsdele sættes på, og eksempler på byggetekniske løsninger tilføjes. Det er nu, man inddrager viden om materialernes eller bygningsdeles miljøaftryk, for at vurdere byggeriets miljøaftryk. Kan der opnås en CO2-besparelse ved at anvende genbrugte eller genanvendte materialer? Og hvad betyder det for bl.a. byggeriets udformning, planløsning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg? Hvilken betydning får det for godkendelsen hos myndighederne, at der er anvendt genbrugte eller genanvendte materialer?  

Valg af entrepriseform og udbudsform har betydning for, hvem der har ansvar for færdigprojektering af et byggeprojekt. Vælger bygherren for eksempel at udbyde projektet som totalentreprise, vil det være entreprenøren der får ansvar for projekteringen og dermed også ansvar for materiale- og konstruktionsvalg. Det kan have betydning for, hvordan og i hvilken grad bygherrens ønsker og målsætninger for cirkulær økonomi i et projekt, bliver omsat i praksis.  

I hele denne proces – fra ide til hovedprojekt  skal kvaliteten af byggeriet afvejes i forhold til økonomien og tidsrammen for projektet. Alt afhængig af type af byggeri, rammer og muligheder, vil opprioriteringen af én faktor medføre behov for omprioritering eller nedprioritering af de andre faktorer  et dilemma, som man skal gøre sig klart, når man bygger (cirkulært). Der er en række principper eller elementer, man kan arbejde med (fx genbrug og genanvendelse, design for adskillelse). Det er dog ikke givet, at alle kan prioriteres lige højt i et byggeprojekt 

 

Webinar

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet

På dette webinar dykker vi ned i "Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet", som er baseret på input fra hele byggeriets værdikæde med hensigten om at være relevant for alle aktører i branchen. Bag roadmappet står Teknologisk Institut, WE BUILD DENMARK og CLEAN for Realdania.