Du er her: Forside / Nedrivning / Selektiv nedrivning

Selektiv nedrivning

Ved brug af selektiv nedrivning kan nedrivnings- og renoveringsprojekter planlægges og udføres, så genbrug og genanvendelse fremmes mest muligt. Selektiv nedrivning omtales også som cirkulær eller nænsom nedrivning.

Med selektiv nedrivning nedtages bygningen på en sådan måde, at materialerne kan sorteres korrekt og efterfølgende anvendes bedst muligt. Med bedst muligt menes, at materialerne anvendes så tæt på deres oprindelige funktion og dermed så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt under hensyntagen til en samlet vurdering af omkostninger og miljøeffekter.Samtidig kan de materialer, som indeholder problematiske mængder af miljøfremmede stoffer, udsorteres til bortskaffelse. 

Se eksempler på CO2-nøgletal til at vælge den bedste behandling af forskellige affaldsfraktioner i denne guide. 

En grundlæggende forudsætning for en succesfuld selektiv nedrivning er miljø- og ressourcekortlægning af bygningen inden igangsætning af arbejdet. 

Læs mere

I regeringens strategi for cirkulær økonomi (2018) er netop udbredelsen af selektiv nedrivning i byggebranchen et væsentligt initiativ. 

Du kan læse mere om selektiv nedrivning i følgende publikationer: 

Vejledning om Cirkulær Nedrivning, udgivet af Værdibyg, 2020

Projekt om selektiv nedrivning, Miljøprojekt nr. 1962, udgivet af Miljøstyrelsen, 2017

Webinar

Mineraluld i den cirkulære økonomi

På dette webinar kan du høre om hvordan du håndterer mineraluld i dine cirkulære projekter. Vi taler bl.a. om genanvendelsesordninger, problematikker omkring ekstern forurening af mineralulden (med fx asbest) og opmærksomhedspunkter, når mineraluldsfibre forurener ”rene” ressourcer i bygningen. Webinaret blev afholdt den 16. august 2023.