Du er her: Forside / Nedrivning / Hvad er byggeaffald?

Byggeaffald i tal

Hvilke byggematerialer indeholder miljøfarlige stoffer? Og hvordan skal de forskellige materialer håndteres? Det er væsentligt at få overblik over inden en ombygning, renovering eller nedrivning.

Affald er ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Den juridiske definition ses i Affaldsbekendtgørelsen.

Der findes ikke nogen specifik definition af bygge- og anlægsaffald i affaldsbekendtgørelsen, men det kan beskrives sådan: Bygge- og anlægsaffald kan stamme fra renovering, nedrivning eller nybyggerier og kan være selve bygningerne eller anlæggene, som kan bestå af beton, stål, murværk, træ mm., men kan også være tilhørende elektriske installationer, gulv, vinduer, døre, loft, isoleringsmaterialer, sanitet mm.

I Restproduktbekendtgørelsen fastlægges, hvad sorteret bygge- og anlægsaffald må anvendes til uden tilladelse. I samme bekendtgørelse findes en definition af 'sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald' samt ’ Sorteret bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer’.

 

Webinar

PFAS i byggematerialer

På dette webinar taler vi om, hvor vi finder PFAS i bygninger, og hvordan vi skal håndtere det. Og så kommer vi også omkring, om hvad resultaterne kan have af betydning for miljøkortlægninger og genbrug/genanvendelse.