Du er her: Forside / Nedrivning / Love & regler

Love & regler

Her kan du læse om lovgivning og regler, der er vigtige at kende, hvis du beskæftiger dig med bygge- og anlægsaffald.

Her kan du læse om lovgivning og regler, der er vigtige at kende, hvis du beskæftiger dig med bygge- og anlægsaffald.

Under ”Kort om vigtigste lov og regler” kan du finde et overblik over de vigtigste regler og et kort resumé af reglernes indhold. Du kan også linke til selve dokumenterne med hele lov-, bekendtgørelses- eller regulativteksten.

I de øvrige undermenupunkter under "Love & Regler om byggeaffald" er de forskellige regler forklaret mere indgående med henvisning til et specifikt emne.

Her ser du sammenhængen mellem reglerne:

 

Direktiver og forordninger bliver vedtaget i EU. Direktiver bliver til danske love, og forordninger har direkte retsvirkning. Love vedtages af Folketinget og kan enten stå alene eller have tilknyttet bekendtgørelser, der indeholder regler, som er mere specifikke end den lov, som bekendtgørelsen har hjemmel i. Bekendtgørelser udstedes af en forvaltningsmyndighed . Regulativer vedtages af kommunen, der desuden fører tilsyn og træffer afgørelser om byggeaffald.