Du er her: Forside / Cirkulært byggeri

Hvad er cirkulært byggeri?

Hvad er cirkulært byggeri?

Cirkulært byggeri handler om at bygge, så der hverken tabes kostbare ressourcer undervejs, eller når en bygning eller en del af en bygning en gang i fremtiden har udtjent sit formål.

Der er stort fokus på bæredygtighed, totaløkonomi, CO2-besparelser og reduceret ressourceforbrug i byggebranchen. Den nye frivillige bæredygtighedsklasse, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lanceret, forventes at sætte yderligere skub i omstillingen af bygge- og anlægsbranchen i en mere bæredygtig retning.

Der er mange aktører og interessenter involveret i opførelsen af byggeri – udover bygherren er der typisk bygherrerådgiveren, arkitekten, ingeniøren samt entreprenøren og dennes underleverandører. Bygherren er en vigtig driver for cirkulær økonomi, da bygherren via sine valg og ambitioner definerer retningen og målsætningen for cirkulær økonomi i et byggeprojekt.  

Du kan skabe cirkulær økonomi i byggebranchen ved at:

  • Undersøge om du kan renovere og transformere eksisterende bygninger fremfor at rive ned
  • Beslutte allerede i ide- og projekteringsfasen, hvordan ressourcekredsløb kan lukkes og materialernes levetid kan forlænges
  • Anvende materialer, der er genbrugte eller genanvendte
  • Anvende materialer, der kan blive genbrugt eller genanvendt
  • Understøtte via design, at materialerne kan skiftes ud og bruges igen
  • Bygge fleksibelt, så bygningen også kan bruges til andre formål
  • Sørge for kvalitet i de byggevarer, byggeriet anvender, dvs. at de er funktionsdygtige og uden uønskede stoffer
  • Sikre sporbarhed og dokumentation af materialer igennem hele processen
  • Samarbejde på tværs af alle byggeriets aktører

Webinar

Cirkulær økonomi i byggeriet

På dette webinar får du en introduktion til cirkulær økonomi i byggeriet og en indføring i de mest centrale begreber. Vi kommer bl.a. omkring genbrug og genanvendelse, affaldshierarkiet og ressourcekortlægning.