Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Bygherrer / Før igangsætning / Udbud

Det gode udbud indtænker håndtering af byggeaffaldet

Disse spørgsmål bør du som bygherre som minimum besvare om byggeaffald ved nedrivning og renovering:

  • Hvem har til opgave at gennemføre de fornødne undersøgelser af miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvordan vil evt. forekomst af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fundet i undersøgelserne påvirke entreprenørens arbejde?

  • Hvem bærer risikoen for eventuelle uopdagede miljø- og sundhedsskadelige stoffer?

  • Hvilke forventningerne har du til entreprenøren i forhold til anmeldelse af affaldet?

  • Angiver, hvis du ønsker at entreprenøren udpege og udarbejde tidsplan over særligt farligt arbejde, herunder håndtering af miljøfarlige materialer.

  • Angiver, at du ønsker en kopi af vejesedler for bortskaffelse af affaldet af hensyn til kontrol.

  • Angiver en tidsplan, der gør det muligt at opnå optimal genanvendelse, hvis det ønskes.