Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Kommuner / Før igangsætning / Anmeldelse af affald

Anmeldelse af byggeaffald

Anmeldelse af byggeaffald

Når man bortskaffer bygge- og anlægsaffald, skal det anmeldes til kommunen, som har hjemmel til at kontrollere en anmeldelse.

Af Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 fremgår, at affald fra bygge- og anlægsopgaver, herunder affald fra nybygning, nedrivning og renovering skal anmeldes til kommunen. Herudover er der også pligt til at anmelde farligt affald.

Kommunen har mulighed for (ret til) ved tilsyn at kontrollere at affald fra en byggesag afleveres til en godkendt modtager.  

Læs mere om anmeldelse af affald.