Materialeatlas

Det digitale materialeatlas giver dig overblik over muligheder for genbrug og genanvendelse af en række byggematerialer. 

I højre kolonne er de farlige stoffer skrevet enten med fed eller almindelig skrift. Fed skrift indikerer, at der er stor sandsynlighed for, at stoffet findes i det nævnte materiale i den nævnte tidsperiode, mens almindelig skrift indikerer, at stoffet kan forekomme i det nævnte materiale i den nævnte tidsperiode.

eller

Vælg vurdering i forhold til genbrug eller genanvendelse:

 • Uproblematisk

  Grøn vurdering:
  Der er ikke kendskab til anvendelse af de problematiske stoffer (som er omfattet af materialeatlasset) i det pågældende byggemateriale. Det vurderes, at materialet kan genbruges/genanvendes.

 • Muligvis

  Gul vurdering:
  Der kan forekomme eller er høj sandsynlighed for forekomsten af problematiske stoffer i enkelte tidsperioder. Materialet kan muligvis genbruges/ genanvendes, dog under forudsætning af, at det er lovligt, og at der ikke har været anvendt forbudte stoffer i materialet. Det vil kræve en nærmere undersøgelse og vurdering af materialernes indhold af problemstoffer.

 • Ikke muligt/lovligt

  Rød vurdering:
  Det er ikke lovligt at genbruge/ genanvende materialet, eller det er ikke muligt at genbruge/ genanvende det, da der er høj sansynlighed for forekomst af problematiske stoffer, uanset tidsperioden.