Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Byggevarer / Materialeatlas

Overblik

Materialeatlas

Det digitale materialeatlas giver dig overblik over muligheder for genbrug og genanvendelse af en række byggematerialer. 

I højre kolonne er de farlige stoffer skrevet enten med fed eller almindelig skrift. Fed skrift indikerer, at der er stor sandsynlighed for, at stoffet findes i det nævnte materiale i den nævnte tidsperiode, mens almindelig skrift indikerer, at stoffet kan forekomme i det nævnte materiale i den nævnte tidsperiode.

Vælg bygningsdel

eller

Søg på byggemateriale, f.eks. beton

Vælg vurdering i forhold til genbrug eller genanvendelse:

Uproblematisk
Muligvis
Ikke muligt
Vurdering af de farlige stoffer i forhold til...
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø

Tagkonstruktion

Membraner

(fx tagpap, asfaltpap, tagfolie, smøremembraner)

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

Membraner

(fx tagpap, asfaltpap, tagfolie, smøremembraner)

År: 1920 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Asbest

Membraner

(fx tagpap, asfaltpap, tagfolie, smøremembraner)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

Tagfolier

(PVC)

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Cadmium

Teglsten

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

Glaserede tagsten

År: 0 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Cadmium Krom Kobber Nikkel Zink Arsen

Glaserede tagsten

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Cadmium Krom Kobber Nikkel Zink Arsen

FIBERCEMENT

(skifereternit/bølgepladeeternit)

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

FIBERCEMENT

(skifereternit/bølgepladeeternit)

År: 1920 -1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller Asbest

FIBERCEMENT

(skifereternit/bølgepladeeternit)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

TAGPLADER

(PVC)

År: 0 - 2000

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Cadmium Bly

TAGPLADER

(PVC)

År: 2001 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

METAL TAGPLADER

(zink, alu, stål, bly)

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Cadmium Kobber Zink

INDDÆKNINGER

(zink, alu, tidligere ofte bly)

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Zink

BITUMENHOLDIGE VINDPAP/-PAPIR

År: 0 -1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

BITUMENHOLDIGE VINDPAP/-PAPIR

År: 1920 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Asbest

BITUMENHOLDIGE VINDPAP/-PAPIR

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

ISOLERING

(mineraluld)

År: 1950 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

ISOLERING

(polystyrene)

År: 0 -1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bromerede flammehæmmere

ISOLERING

(polystyrene)

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
ClorFlourCarboner HydroClorFlourCarboner Bromerede flammehæmmere

ISOLERING

(polystyrene)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
ClorFlourCarboner HydroClorFlourCarboner Bromerede flammehæmmere

IMPRÆGNERET TRÆ

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Krom Kobber Arsen Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Bly Cadmium Nikkel Zink

BITUMENBASEREDE MEMBRANER

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

BITUMENBASEREDE MEMBRANER

År: 1920 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Asbest

BITUMENBASEREDE MEMBRANER

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

TAGRENDER

(PVC)

År: 0 - 2000

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Cadmium Bly

TAGRENDER

(PVC)

År: 2001- 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

TAGRENDER OG NEDLØB

(zink, kobber)

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Zink Kobber

Facader

INDDÆKNINGER

(zink, alu, tidligere ofte bly)

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Zink

STÅLPLADER

(Robertson)

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Krom Zink

STÅLPLADER

(Robertson)

År: 1950 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Asbest Krom Zink Bromerede flammehæmmere

STÅLPLADER

(Robertson)

År: 1978 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Krom Zink Bromerede flammehæmmere

ANDRE FACADEPLADER I METAL

(zink, alu, bly)

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Cadmium Kobber Zink

BEKLÆDNINGSPLADER

(eternitplader)

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

BEKLÆDNINGSPLADER

(eternitplader)

År: 1920 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Asbest

BEKLÆDNINGSPLADER

(eternitplader)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

TRÆBEKLÆDNING OG LÆGTER AF IMPRÆGNERET TRÆ

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Krom Kobber Arsen Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Bly Cadmium Nikkel Zink

TRÆBEKLÆDNING

(malet træ)

År: 0 -1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Cadmium Krom Kobber Nikkel Zink Arsen Kviksølv Kulbrinter

TRÆBEKLÆDNING

(malet træ)

År: 1950 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Polychlorerede biphenyler Cadmium Krom Kobber Nikkel Zink Arsen Kviksølv Kulbrinter Chlorparaffiner (kortkædede)

TRÆBEKLÆDNING

(malet træ)

År: 1978 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Cadmium Krom Kobber Nikkel Zink Arsen Kviksølv Kulbrinter Chlorparaffiner (kortkædede)

SPRØJTEASBEST

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

SPRØJTEASBEST

År: 1920 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Asbest

SPRØJTEASBEST

År: 1978 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

BETON

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

BETON

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller Asbest

BETON

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

TEGLSTEN/MURSTEN

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

PUDS

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

PUDS

År: 1920 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller Asbest

PUDS

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

MØRTEL

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

ISOLERING

(mineraluld)

År: 1950 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

ISOLERING

(polystyrene)

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bromerede flammehæmmere

ISOLERING

(polystyrene)

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
ClorFlourCarboner HydroClorFlourCarboner Bromerede flammehæmmere

ISOLERING

(polystyrene)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
ClorFlourCarboner HydroClorFlourCarboner Bromerede flammehæmmere

SÅLBÆNKE

(eternit)

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

SÅLBÆNKE

(eternit)

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Asbest

SÅLBÆNKE

(eternit)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

ELASTISKE FUGER

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly

ELASTISKE FUGER

År: 1950 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polychlorerede biphenyler Asbest Bly Chlorparaffiner (kortkædede) Bromerede flammehæmmere

ELASTISKE FUGER

År: 1978 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Chlorparaffiner (kortkædede) Bly Bromerede flammehæmmere

ELASTISKE FUGER

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Chlorparaffiner (kortkædede) Bly Bromerede flammehæmmere

FUGESKUM

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

FUGESKUM

År: 1950 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polychlorerede biphenyler Bromerede flammehæmmere

FUGESKUM

År: 1978 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bromerede flammehæmmere

FUGESKUM

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
ClorFlourCarboner HydroClorFlourCarboner Bromerede flammehæmmere

MALING

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Nikkel Cadmium Krom Kobber Zink Arsen Kviksølv Chlorparaffiner (kortkædede)

MALING

År: 1950 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Nikkel Polychlorerede biphenyler Cadmium Krom Kobber Zink Arsen Kviksølv Chlorparaffiner (kortkædede)

MALING

År: 1978 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bly Nikkel Cadmium Krom Kobber Zink Arsen Kviksølv Chlorparaffiner (kortkædede)

MALING

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Nikkel Bly Cadmium Krom Kobber Zink Arsen Kviksølv Chlorparaffiner (kortkædede)

Fundament

BETON

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

BETON

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller Asbest

BETON

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

SOKKELPUDS

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

SOKKELPUDS

År: 1920 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller Asbest

SOKKELPUDS

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Naturligt indhold af tungmetaller

ETERNITINDDÆKNINGER

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

ETERNITINDDÆKNINGER

År: 1920 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Asbest

ETERNITINDDÆKNINGER

År: 1986 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

FUGTSPÆRRE/ MURPAP

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

FUGTSPÆRRE/ MURPAP

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Asbest

FUGTSPÆRRE/ MURPAP

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

MEMBRANER

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

MEMBRANER

År: 1920 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

MEMBRANER

År: 1950 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Chlorparaffiner (kortkædede) Polychlorerede biphenyler Bromerede flammehæmmere

MEMBRANER

År: 1978 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Chlorparaffiner (kortkædede) Bromerede flammehæmmere

IMPRÆGNERET TRÆ

År: 0 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Krom Kobber Arsen Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Bly Cadmium Nikkel Zink

ISOLERING

(mineraluld)

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

ISOLERING

(polystyrene)

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Bromerede flammehæmmere

ISOLERING

(polystyrene)

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
ClorFlourCarboner HydroClorFlourCarboner Bromerede flammehæmmere

ISOLERING

(polystyrene)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
ClorFlourCarboner HydroClorFlourCarboner Bromerede flammehæmmere

Terrændæk

FUGTSPÆRRE

(fx bitumenbelagt pap)

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

FUGTSPÆRRE

(fx bitumenbelagt pap)

År: 1950 - 1986

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter Asbest

FUGTSPÆRRE

(fx bitumenbelagt pap)

År: 1987 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

MEMBRAN

År: 0 - 1919

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Polyaromatiske hydrocarboner Kulbrinter

MEMBRAN

År: 1920 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer

MEMBRAN

År: 1950 - 1977

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Chlorparaffiner (kortkædede) Polychlorerede biphenyler Bromerede flammehæmmere

MEMBRAN

År: 1978 - 2020

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø
Farlige stoffer
Chlorparaffiner (kortkædede) Bromerede flammehæmmere

BETON

År: 0 - 1949

Direkte genbrug
Genanvendelse
Indeklima
Eksternt miljø
Arbejdsmiljø