Du er her: Forside / Nedrivning / Hvad er byggeaffald? / Affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet

I affaldspolitikken i Danmark og EU fungerer affaldshierarkiet som et prioriteringsværktøj. Affaldsforebyggelse skal prioriteres højest, så genbrug, dernæst genanvendelse og herefter anden nyttiggørelse. Bortskaffelse skal prioriteres lavest og altså i videst muligt omfang undgås.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal den kommunale affaldshåndtering følge affaldshierarkiet.

  • Affaldsforebyggelse er at undgå at skabe affald. Dette kan fx gøres ved at mindske spild i produktionsprocesser og husstande samt ved at reducere indholdet af problematiske stoffer i produkter. Genbrug af produkter direkte uden forarbejdning skaber heller ikke affald.
  • Forberedelse til genbrug er, når produkter forberedes (kontrol, rengøring eller reparation), således at de kan genbruges uden anden forbehandling. Genbrug er, når produkter bruges igen til samme formål, som de var udformet til.
  • Genanvendelse er, når affaldsmaterialer forarbejdes om til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller andre formål.
  • Nyttiggørelse er, når affaldet opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion. Affaldet kan også blive forberedt med henblik på at opfylde en funktion.
  • Bortskaffelse er, når affaldet ikke opfylder et nyttigt formål.