Du er her: Forside / Community / Medlemmer / a:gain

a:gain
Medlem

a:gain

a:gain upcycler affaldsstrømme (ikke-virgine produktionsinput) til produkter, der æstetisk og designmæssigt er på et niveau, hvor produktet holder længe og passes på.

a:gain ønsker gennem upcycling at forhindre og/eller udskyde at affald deponeres eller afbrændes. I stedet bør ressourcen bruges som produktions-input igen og igen og opnå så mange livsforløb som er teknisk, produktionsmæssigt og økonomisk muligt. 

Det sker gennem innovation og samarbejder på tværs af værdikæder, hvor virksomheden arbejder og leverer produkter baseret på 4 (på sigt måske 5) typer af produktions-input: 

  • Etablerede byggeproducenters frasortering, rester, fejlproduktioner samt affaldsstrømme,

  • Andre industriers frasortering, rester, fejlproduktioner samt affaldsstrømme 

  • Nedrivnings- og renoveringsmaterialer og  

  • Affalds-håndteringsvirksomheder samt forhandling af 

  • På sigt, måske, biobaserede byggematerialer (udover træ som vi selvfølgelig upcycler). 

Fokus er rettet imod den professionelle ejendomsbranche og ledestjernen for virksomheden er kvalitet, dokumentation, leverance-sikkerhed, produktgarantier og konkurrencedygtige priser. a:gainønsker at sikre færdigt gennemtænkte produkter sat sammen af (ofte flere) strømme af sekundære råmaterialer, og igennem design og æstetik at løfte produkt til et niveau hvor produktet holder længe, passes på ... og kan sælges til en pris, der muliggør de tids- og økonomikrævende forarbejdninger. Med teknisk dokumentation der, i det tempo som standarder og normer er klar til det, er på samme høje niveau som branchen er bekendt med for produkter lavet af virgine råvarer.  

Byggesektoren er en af de sektorer, der bruger flest ressourcer, genererer mest affald og udleder mest CO2. a:gain håber at blive et aktivt og videndelende medlem af VCØB Community til glæde og gavn for den samlede branche. Vi ønsker i bæredygtighedens navn at undlade at sætte andre firmaer i kassen 'konkurrent', men vil altid tilgå kollegaer i markedet som mulige samarbejdspartnere, og kan og vil fortsætte vores egne udviklingsprojekter. Vi kan også være salgsagentur for allerede udviklede bæredygtige produkter, men hvor virksomheden eller folkene bag mangler en salgspartner. 

Christian Wittrup

Christian Wittrup

CCO
a:gain