Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Artelia | Rådgivende Ingeniører

Artelia | Rådgivende Ingeniører
Medlem

Artelia | Rådgivende Ingeniører

Artelia er en multidisciplinær rådgivningsvirksomhed, der dækker alle aspekter af bæredygtigt byggeri. Vi arbejder aktivt for at fremme den bæredygtige udvikling og har bæredygtighed som en integreret del af vores ydelser.

I Artelia er arbejdet med bæredygtighed præget af lige dele pionerånd og systematik. I den ene ende af spektret lader vi kreativiteten få frit spil, når vores specialister i samarbejde med forskningsmiljøerne udvikler banebrydende metoder og ny viden. Samtidigt er vi lige så skarpe på den systematiske indarbejdelse af bæredygtighed og på at sikre en god totaløkonomi. 

Artelia står stærkt på rådgivning og auditering indenfor certificeringsordninger og vi tager aktivt del i udviklingen af fælles retningslinjer til branchen, hvor flere af vores specialister b.la. har været med til at udvikle DGNB i Danmark. 

Vores referencer omfatter bl.a. byggeriet Upcycle Studios, hvor der er indbygget flere genbrugte og genanvendte materialer med stor besparelse af råstoffer og CO2. Artelia har derudover stiftet Videncenter for Træbyggeri for at fremme brugen af træ. 

Som en af Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheder, tilbyder vi en bred pallette af rådgivningsydelser og specialkompetencer indenfor bæredygtighed: 

  • Bæredygtighedsledelse 
  • Miljø- og bæredygtighedscertificeringsordninger (DGNB, LEED, BREEAM, Svanemærket)Livcyklusvurderinger og totaløkonomiske beregninger 
  • Rådgivning om EU’s Taksonomi 
  • Genbrug og genanvendelse 
  • Biodiversitet og bynatur 
  • Naturgenopretning af vådområder og faunapassager 
  • Vedvarende energi 
  • Grøn omstilling af virksomheder gennem optimering af energi, affald og ressourcer 
Karoline Geneser

Karoline Geneser

Koncernkompetencechef | Bæredygtighed