Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Bang & Beenfeldt a/s

Bang & Beenfeldt a/s
Medlem

Bang & Beenfeldt a/s

Renovering af den eksisterende bygningsmasse og transformationsprojekter er omdrejningspunktet for vores rådgivning i Bang & Beenfeldt, hvor vi i høj grad søger at påvirke hvert eneste projekt i en cirkulær retning: Samarbejde er nøgleordet.

Gennem partnerskaber og samarbejde på tværs af branchen, kan vi rykke byggeriet i en mere cirkulær retning. Derfor har vi i Bang & Beenfeldt især fokus på at indgå i gode samarbejder på tværs af værdikæden og branchen, hvor vi lykkes med at finde konkrete løsninger på vores fælles udfordringer.

Som rådgivende ingeniører kan vi tidligt i processen påvirke beslutninger, allerede når vi har den indledende dialog med bygherre. Her kan vi tidligt i forløbet kortlægge, hvilke materialer og fraktioner, der har potentiale til at blive genbrugt eller genanvendt – og vi kan inddrage og sparre med vores samarbejdspartnere, når vi former det enkelte transformations- og renoveringsprojekt.  

Renovering med respekt. Det er og har været centrum af vores virke gennem de seneste 50 år. Det handler blandt andet om respekten for det gode håndværk og for langtidsholdbare kvalitetsmaterialer. Men det handler i stadig højere grad om, at vi bevidst og strategisk arbejder for, at genbrug og genanvendelsen af ressourcer samt brug af fornybare materialer bliver en selvfølge og et naturligt udgangspunkt for al vores rådgivning. Gennem vores virke søger vi at have indflydelse på- og bidrage til, at varige, holdbare løsninger bliver integreret og standardiseret i byggeriet.

Casper Juhler-Olsen

Casper Juhler-Olsen

Fagleder, bæredygtighed
Bang & Beenfeldt