Du er her: Forside / Community / Medlemmer / BUILD

BUILD
Medlem

BUILD

BUILD – Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed – fokuserer på at støtte byggebranchen i den cirkulære omstilling og understøtte branchens muligheder for at bidrage til at opnå nødvendige klimamålsætninger og miljømæssig bæredygtighed.

Gruppen forsker i at forbedre bygningers miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald på både proces-, materiale-, bygnings- og bygningsmasseniveau igennem livscyklusvurderinger i tæt samarbejde med branchens aktører. Vi følger med i den nyeste viden og deltager i den cirkulære udvikling på nordisk, europæisk og internationalt plan. Vores forskningsresultater bliver omsat til praktiske værktøjer, vejledninger og undervisning, der er målrettet hele værdikæden. Herunder bl.a. vores brancheværktøj, LCAbyg, der kan estimere de miljømæssige gevinster ved cirkulære strategier til byggeri og som kan bruges som et design-, beslutnings- og dokumentationsværktøj til certificering, frivillig bæredygtighedsklasse og kommende CO2 krav i bygningsreglementet i 2023.

Vi har gennemført analyser og demonstrationsprojekter, der beviser at der i praksis kan opnås markante reduktioner f.eks. Circle House der er designet til adskillelse for at kunne genbruge byggekomponenterne i fremtiden og Ressourceblokken, der genbruger byggekomponenter fra eksisterende boligblokke, der rives ned i udsatte boligområder. Vores forskning bidrager også til udviklingen af de kommende CO2-krav til nybyggeri i bygningsreglementet og vi undersøger f.eks. muligheden for at inkludere renovering og byggefasen i kravene i fremtiden.