Du er her: Forside / Community / Medlemmer / CG Jensen

CG Jensen
Medlem

CG Jensen

CG Jensen genanvender råstoffer i stor stil, særligt i totalentrepriser, og arbejder sammen med bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere om at finde nye løsninger, der kan være med til at mindske CO2-belastningen.

CG Jensen ser et stort potentiale i cirkulære løsninger. Takket være vores faglige bredde og mange totalentrepriser kan vi genanvende råstoffer og materialer i stor til – altid i samråd med kunden naturligvis. På vores letbanearbejder genbruger vi fx 98 procent af al granit – og på projektet UN17 Village i Ørestad Syd genbruger vi tegl til facader og sten til trapper. Vi vil se på, hvordan vi som en del af koncernen Jensen Gruppen kan genbruge materialer i endnu højere grad. 

CG Jensen har som ambition at være klimaneutral senest i 2029 og har lagt betydelige investeringer – både økonomisk og ressourcemæssigt – i at indfri målet. I samarbejde med medarbejderne har vi lavet en konkret CO2 reduktionsplan med en lang række handlingspunkter, der har medvirket til, at CG Jensen allerede i 2022 har reduceret sin interne CO2 udledning (scope 1 og 2) med 20 procent. Blandt indsatspunkterne er:  

  • Fossil- og emissionsfri byggepladser 
  • Varmepumper i skurbyer 
  • Egenproduktion af grøn strøm på byggepladser 
  • Bedre affaldssortering 
  • Højere genanvendelse – som et led heri vil vi i højere grad benytte genbrugsmaterialer til interime foranstaltninger som gangbroer, afskærmninger osv. 
  • Træbyggeri i egenproduktion 
  • Innovation i tilbudsgivning med CO2 regnskab 
  • Reduktion af materialebrug vha. digitalisering og planlægning  

CG Jensen har deltaget i regeringens klimapartnerskaber og er inspireret af partnerskabstankegangen. Sammen med bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere vil vi løbende søge nye løsninger, der kan være med til at mindske CO2-belastningen. Vi deltager blandt andet i Bæredygtigt Betoninitiativ og Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, hvor vi arbejder på at komme med konkrete svar og løsninger på en bæredygtig udvikling af byggeriet og anlægsbranchen, herunder at påvirke relevante beslutningstagere.

Poul-Erik Olsen

Poul-Erik Olsen

Bæredygtighedschef