Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Christensen & Co Arkitekter

Christensen & Co Arkitekter
Medlem

Christensen & Co Arkitekter

Christensen & Co Arkitekter arbejder målrettet med cirkularitet ud fra et princip om at bevare materialers ressourcemæssige, økonomiske og miljømæssige værdi længst muligt.

Christensen & Co Arkitekters arbejde med cirkularitet betyder, at de anvender designstrategier, fokuseret på:   

  • Transformation af eksisterende byggeri med minimum af nedtag 
  • Fleksibilitet i nybyggeri, der giver mulighed for fremtidig tilpasning og ændringer 
  • Robusthed af byggeriers råhus og bærende dele 
  • Design til adskillelse, hvor synlige samlinger og rene materialefraktioner gør genbrug mulig 
  • Modulært byggeri med fokus på et minimum af spild fra byggefasen. 

Virksomheden arbejder med ressourcekortlægninger og livscyklusanalyser (LCA) for at kvalificere vores løsninger. Med LCA-vurderinger holder de, parallelt med deres arbejde med cirkularitet, fokus på at minimere CO2-forbrug til vores bygninger.  

Christensen & Co Arkitekters erfaring med cirkulær økonomi inkluderer ressourcekortlægning og genbrug til den nye skole i de Gamles By med navnet Gabys. De bringer områdets historiske arkitektur videre ved at genanvende materialer fra nedlagte bygninger i kvarteret. Virksomhedens renovering af Finansforbundets hovedkvarter har cirkulær økonomi som designparameter, hvor de med udgangspunkt i verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion genanvender bygningens eksisterende materialer i videst muligt omfang. På Roskilde Tekniske Skole har Christensen & Co Arkitekter arbejdet med et faseopdelt byggeri. I første etape af byggeriet (2013) blev facaden udviklet med henblik på fremtidig adskillelse. I anden etape (2020) blev facaden demonteret og både facadeplader og inventar blev genbrugt i den nye bygning. 

Nadia Sander Strange

Nadia Sander Strange

Rådgiver, FN's verdensmål og CSR