Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Christensen & CO Arkitekter

Christensen & CO Arkitekter
Medlem

Christensen & CO Arkitekter

CCO Arkitekter arbejder målrettet med cirkularitet ud fra et princip om at bevare materialers ressourcemæssige, økonomiske og miljømæssige værdi længst muligt.

CCO Arkitekters arbejde med cirkularitet betyder, at de anvender designstrategier, fokuseret på:   

  • Transformation af eksisterende byggeri med minimum af nedtag. 
  • Fleksibilitet i nybyggeri, der giver mulighed for fremtidig tilpasning og ændringer. 
  • Robusthed af byggeriers råhus og bærende dele. 
  • Design til adskillelse, hvor synlige samlinger og rene materialefraktioner gør genbrug mulig. 
  • Modulært byggeri med fokus på et minimum af spild fra byggefasen. 

De arbejder med ressourcekortlægninger og livscyklusanalyser (LCA) for at kvalificere vores løsninger. Med LCA-vurderinger holder de, parallelt med deres arbejde med cirkularitet, fokus på at minimere CO2-forbrug til vores bygninger.  

FN’s 17 Verdensmål som aktivt redskab i udviklingen af design.

CCO Arkitekters har omfattende erfaring indenfor uddannelse- og forskningsbyggerier, herunder laboratoriebygningen DTU B112, som er et innovativt fyrtårnsprojekt for bæredygtighed på DTU. De har anvendt LCA-vurderinger som værktøj allerede inden det blev en del af bygningsreglementet, haft fokus på lysforhold for at sikre et lavt energiforbrug og et godt indeklima. Bygningen er certificeret til DGNB Guld. Virksomheden har tegnet op til flere bygninger på DTU, hvor bæredygtighed er i højsædet. I deres Bygning 313, har de skabt en biodiversitetsstrategi og alle arkitektoniske valg - ud over at være æstetiske - også har en konkret funktion. Virksomhedens renovering af Finansforbundets hovedkvarter har cirkulær økonomi som designparameter, hvor de med udgangspunkt i Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion genanvender bygningens eksisterende materialer i videst muligt omfang. På Roskilde Tekniske Skole har Christensen & Co Arkitekter arbejdet med et faseopdelt byggeri. I første etape af byggeriet (2013) blev facaden udviklet med henblik på fremtidig adskillelse. I anden etape (2020) blev facaden demonteret og både facadeplader og inventar blev genbrugt i den nye bygning. 

 

Camille Hedelund

Communications & CSR