Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Dansk Standard

Dansk Standard
Medlem

Dansk Standard

Dansk Standard arbejder strategisk med at støtte op og bidrage til at muliggøre omstillingen til cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen gennem standardisering.

Dansk Standard har foreslået og hjemtaget en europæisk komité for cirkulær økonomi i byggeriet (CØB). Det betyder, at Danmark er sekretariat for komitéen og leder arbejdet med at udvikle fælles europæiske standarder indenfor CØB. Byggebranchen opererer på tværs af grænserne, det er derfor vigtigt med en fælles europæisk tilgang.

Formålet med de europæiske standarder er at bakke op om omstillingen til cirkulær økonomi i byggeriet (CØB). En central opgave er at samle de europæiske medlemslande og skabe konsensus i forhold til behovet for og prioritering af de standarder, der skal udvikles indenfor området. Standarderne kan styrke byggebranchens udvikling dels ved at anvise fælles fremgangsmåder, sprog og definitioner samt muliggøre fair konkurrence og dels ved at give redskaber, der kan skabe tillid og troværdighed i markedet bl.a. ved dokumentation af klimaeffekterne.

Arbejdet med at drive komiteen er støttet af midler fra Realdania.

Nationalt standardiseringsudvalg

Dansk Standard har nedsat et nationalt standardiseringsudvalg for CØB. Udover at forberede og deltage i arbejdet med at udvikle standarder i den europæiske komité og dermed være med til at forme fremtidens marked, samles udvalget om nationale tiltag og bidrager til nationale initiativer indenfor CØB. I det danske udvalg sidder en lang række interessenter inden for det cirkulære byggeri, og alle med viden på området har mulighed for at deltage.

Vil du vide mere

Charlotte Forsingdal

Charlotte Forsingdal

Dansk Standard

Alexander Mollan Bohn Christiansen

Alexander Mollan Bohn Christiansen

Dansk standard

Marika Englén

Dansk standard