Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Dominia Rådgivende ingeniører

Dominia Rådgivende ingeniører
Medlem

Dominia Rådgivende ingeniører

Ressource- og miljøkortlægning, selektiv nedrivning og miljøsanering samt livscyklusvurderinger er nogle af de specialiserede områder, som DOMINIA Rådgivende Ingeniører arbejder inden for i målet om at mindske byggeriets miljøbelastning.

Som rådgivende ingeniører tager vi flere kasketter på, når vi arbejder med cirkulært byggeri: miljørådgiverens, bæredygtighedsrådgiverens, ressourcekortlæggerens, byggeteknikerens og arbejdsmiljøkoordinatorens.  

Vi faciliterer processen, sørger for fremdrift og rettidig involvering, så genbrug bliver tænkt ind så tidligt som muligt. 

Sådan arbejder vi 
Vi gennemgår materialer i forbindelse med forregistreringen i de tidlige projekteringsfaser og vurderer dem i forhold til miljøskadelige stoffer, genbrugspotentiale, teknisk kvalitet og arbejdsmiljø.  

Med tilbundsgående analyser som LCA (Life Circle Analysis) og LCC (Life Circle Costing) afdækker vi genbrugspotentialerne.  
I ressourcekortlægningen inddrager vi arkitekten, der er dygtig til at se byggematerialernes potentialer. 
Vi indarbejder krav til genbrug og genanvendelse i udbudsmaterialet. Jo mere præcis vores arbejdsbeskrivelse er, desto bedre en pris kan nedriveren give - et afgørende parameter for, at de cirkulære ambitioner ikke bliver kvast.  
I udførelsen går vi hånd i hånd med den udførende og planlægger logistikken; hvor skal materialerne opbevares, hvordan skal de håndteres, og hvem er aftagerne. 

Et eksempel på et cirkulært projekt er renoveringen og udvidelsen af Oehlenschlægersgades Skole. Som strategisk partner i ByK med TRUST registrerede vi sammen med nedriver, og byggede videre på en eksisterende ressourcekortlægning. Så mange elementer som muligt blev upcyclet. Ikke kun mursten og træ, men også armaturer, bjælkelag, beton og kaldeanlæg, ligesom der er blevet genbrugt stålspær, fyldningsdøre, radiatorer og gymnastikredskaber.  

DOMINIA har bidraget til Værdibygs nye vejledninger ’Samarbejde i nedrivningsprojekter’, ’Cirkulær nedrivning’ og ’Udbud af nedrivningsopgaver’. 

Helene Gaarn

Helene Gaarn

miljørådgiver
Domina