Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Dominia Rådgivende ingeniører

Dominia Rådgivende ingeniører
Medlem

Dominia Rådgivende ingeniører

Der er stadig store barrierer, som bremser cirkulær økonomi i byggeriet. Derfor arbejder vi i DOMINIA på at udforske mulighederne, før vi sætter begrænsninger, for, hvordan vi mindsker byggeriets miljøbelastning.

Som rådgivende ingeniører tager vi flere kasketter på; miljørådgiverens, bæredygtighedsrådgiverens, ressourcekortlæggerens, byggeteknikerens og arbejdsmiljøkoordinatorens. Vi faciliterer processen, sørger for fremdrift og rettidig involvering, så genbrug bliver tænkt ind så tidligt som muligt.

Vi arbejder med ressource- og miljøkortlægning, selektiv nedrivning og miljøsanering samt livscyklusvurderinger som nogle af vores specialiserede områder.

Den cirkulære byggeproces styrkes i samarbejdet
Vi arbejder tæt med arkitekten, der er dygtig til at se byggematerialernes potentialer, og i udførelsen går vi hånd i hånd med den udførende og planlægger logistikken.

Som udbudsrådgivere indarbejder vi krav til genbrug og genanvendelse i udbudsmaterialet, mens vi som bygherrerådgiver rådgiver vores bygherrer i at definere specifikke krav til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Vidensdeling og forsøgsprojekter
DOMINIA har bidraget til Værdibygs nye vejledninger ’Samarbejde i nedrivningsprojekter’, ’Cirkulær nedrivning’ og ’Udbud af nedrivningsopgaver’.

For DAKOFA bidrager vi med udviklingen af en fælles vejledning til den miljø- og ressourcekortlægning, som forventes at blive et krav i den kommende bekendtgørelse om selektiv nedrivning.

I et samarbejdede med Københavns Kommune arbejder vi som bæredygtighedsrådgiver på et cirkulært udviklingsbyggeprojekt, som skal udvikle løsninger på direkte genbrug af betonelementer i forbindelse med nedrivningen af et 6000 m2 beton byggeri. Ambitionerne er klare: betonen skal i videst muligt omfang bruges direkte i et nybyggeri.

Helene Gaarn

Helene Gaarn

miljørådgiver
Domina