Du er her: Forside / Community / Medlemmer / EJLSKOV A/S

Medlem

EJLSKOV A/S

De nødvendige kompetencer indenfor rådgivning vedrørende nedrivning og miljøforhold.

EJLSKOV A/S har gennem flere år udført kortlægning af miljøskadelige stoffer i bygninger og på bygværker for private og offentlige myndigheder forud renoverings- og nedrivningsprojekter.

Vi har en pragmatisk tilgang til miljøopgaverne, som altid løses i tæt samråd med bygherre og dennes rådgivere for at sikre en kosteffektiv og miljørigtig løsning.

Vi har en stor viden om og erfaring med forureninger i såvel bygningsmaterialer som jord og grundvand. Vi er med fra de indledende miljøvurderinger og indhentning af miljøtilladelser til oprensning og sanering af forurenet jord, grundvand og bygninger og den endelige ibrugtagningstilladelse.

Til DGNB-certificering rådgiver EJLSKOV om sortering af bygge- og anlægsaffald, jordhåndtering og genanvendelse af jord og byggematerialer, således den størst mulige værdi og højeste DGNB-point sikres. Vi udfører også målinger for radon, VOC´er og aldehyder til DGNB-certificering.