Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Henrik Innovation ApS

Henrik Innovation ApS

I henrik-innovation er vi rådgivende ingeniører med speciale i energi, indeklima og bæredygtighed. Vi bidrager til ideudvikling, analyse, ledelse og dokumentation fra den tidlige designfase frem til endelig ibrugtagning. Vi deltager ofte i strategisk produkt- og systemudvikling med fokus på sikre cirkulære forretningsmodeller og prioriteringer i udviklingsforløbet.

For Henrik Innovation er god ingeniørrådgivning et tæt samarbejde med kunder og øvrige rådgivere med fokus på værdiskabelse, tillid og gensidig respekt. Vores spidskompetence er projekternes tidlige faser, hvor vi proaktivt søger at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem kundens visioner og behov, arkitektur, funktion og teknik.

Vi ser tekniske løsninger som et middel og ikke et mål i sig selv. Vi er specialister i avancerede bygningssimuleringer af alle aspekter af energi, indeklima og bære-dygtighed – herunder detaljerede LCA-beregninger og cirkulære økonomiske modeller.

Vi er ikke bange for at gå nye veje og udfordre gængse løsninger, idet vi har alle de fornødne værktøjer, viden og erfaring til at vurdere de fordele og ulemper det måtte give – ikke mindst i forhold til den helt lavpraktiske oplevelse hos brugerne, som til syvende og sidst er det, som bestemmer om projektet er en succes eller ej.

Mange års deltagelse i internationale udviklings- og demonstrationsprojekter med nogle af de bedste arkitekter og specialister internationalt har lært os at tænke ud af boksen. Vi søger altid mod den dybeste faglige viden og forståelse, og tør stille de “dumme spørgsmål”, udfordre præmissen for en opgave eller komme med vilde ideer, som nogle gange netop er det, der skal til, for at hele teamet tænker kreativt og finder helt nye løsninger og principper.

Henrik Sørensen

Direktør
eMBA, civilingeniør, M.FRI
Henrik-innovation