Du er her: Forside / Community / Medlemmer / J. Jensen Nedrivning A/S

J. Jensen Nedrivning A/S
Medlem

J. Jensen Nedrivning A/S

Hos J. Jensen er vi specialister i alle former for selektiv nedrivning med genbrug for øje, og det har vi været gennem mere end 30 år.

Vi lægger et stort arbejde i at affaldssortere. Op mod 90% af det affald, som genereres ved en nedrivning, går til direkte genbrug af allerede forarbejdede materialer og recycling af nedbrudte byggematerialer. Derfor opfatter vi det ikke som affald, men derimod som ressourcer. 

Vi har over 3.000 m2 haller med brugte byggematerialer til videresalg. Vi har 5 dedikerede medarbejdere, som indsamler de materialer, der med fordel kan genbruges. Arbejdet foregår naturligvis i tæt samarbejde med vores nedrivningspladser rundt omkring i landet, hvor alle de projekter, vi udfører nedrivning på, gennemgås med henblik på muligt genbrug. 
Du kan finde alle vores brugte materialer på www.jensengenbrug.dk 

Når vi nænsomt demonterer byggematerialer, eksempelvis vinduer og døre, tømmer, gulvbrædder og mursten, kan produkterne direkte videresælges og genindbygges og indgår således i efterfølgende byggerier. Vi har ofte også helt nye materialer på lager, eksempelvis hele partier døre og vinduer, som ellers skulle være kasseret f.eks. på grund af mindre fejlproduktion eller forkert opmåling. 

Vi arbejder også meget fokuseret med sortering af mange forskellige affaldsfraktioner. Beton og mursten kan nedknuses og bruges til opfyld, glas og stål kan nedsmeltes og forarbejdes til nye byggematerialer og indgår således i det cirkulære kredsløb. Jensen er medstiftere af Grand Solution projektet Circle Bank hvor vi er med til at synliggøre hvilke materialer, der er til rådighed til direkte genbrug i fremtidige byggerier, så rådgivere og arkitekter kan få et overblik over, hvilke materialer de kan råde over og vi bidrager herved til at styrke det cirkulære kredsløb i byggeriet.

Vi er partnere i ”Den Cirkulære Byggeplads” et projekt i samarbejde med Norrecco, Re Tec, CASA, Saint-Gobain Danmark og TRE Ingeniører. Hovedformålet med dette projekt som løber fra 2022 til 2024 er at udvikle metoder til at udsortere og indsamle og bearbejde affald fra bl.a. nedrivninger til mere og bedre genanvendelse. 

Hos J. Jensen arbejder vi løbende med at udvikle nye metoder til udsortering af materialer og råstoffer. 

 
Eksempler på projekter: 
 
Holmegårdsskolen – afrensning af mursten, samt nedtagning af materialer til direkte videresalg og genbrug 

Hotel Nobis – døre, vinduer, paneler m.v. til direkte genbrugssalg 

 
Kettegårds Allé – afrensning af stål for PCB, til videre genanvendelse 
 
Granskoven – Direkte genbrug af gipsplader samt konstruktionstræ. 

Thomas Søgård Sinding

Thomas Søgård Sinding

Udviklingschef
J Jensen