Du er her: Forside / Community / Medlemmer / KHR Architecture

KHR Architecture
Medlem

KHR Architecture

Med udgangspunkt i mennesket og omgivelserne skaber vi enestående, funktionel og relevant arkitektur med lang levetid.

Med mere end 75 års erfaring leverer KHR Architecture arkitektoniske løsninger og rådgivning, der understøtter cirkulære principper både ud fra et ressource- og et menneskeperspektiv – fra idé- til brugsfase. Vi arbejder med dokumenterede metoder til inddragelse af brugere og bygherrer i designprocessen, så vores løsninger har relevans både på kort og lang sigt.  

I transformationsprojektet Gråbrødre Hus omdanner vi en tidligere skolebygning til lejeboliger. Her har vi bevaret store dele af den eksisterende bygning, mens andre dele har fået nyt liv andre steder. Også  Kronen i Vanløse og renoveringen af Østerport Station er eksempler på transformationsprojekter med fokus på bevaring af eksisterende værdier.  

I forskningsregi arbejder vi bl.a. med nye metoder indenfor brugerinvolvering og tilpasningsdygtig arkitektur, nye cirkulære materialer, modulære konstruktionsprincipper og design for disassembly. Ved hjælp af brugerinddragelse, undersøger vi, hvordan brugernes ønsker og præferencer til arkitektur kan bruges til at opnå mere fleksibilitet i plandisponering og funktionalitet – og dermed forlænget levetid og arbejde med social bæredygtighed. Herudover arbejder vi med anvendelse af nye materialer baseret på industrielle restprodukter, og hvordan materialerne kan indgå i cirkulære kredsløb i byggeindustrien. 

Netop social bæredygtighed er en af KHR’s mærkesager. Vi har derfor stort fokus på, hvordan den sociale bæredygtighed kan indtænkes og integreres bedre i hele byggeriets levetid, fra design over byggeproces og under brug. I forlængelse af livscyklusanalyser (LCA), kigger vi desuden på, hvordan man i højere grad kan arbejde med menneskelige aspekters betydning for bygningers brug og relevans. Både materialevalg, æstetik og funktion har betydning for den arkitektoniske oplevelse og kvalitet - og dermed levetid.  

For at få adgang til den type viden og designindsigt arbejder vi i øjeblikket på at udvikle og udnytte post occupancy evaluations (POE). Vi har i vores projekter mulighed for at foretage denne type undersøgelser, og herigennem indsamle vigtig viden, både i det konkrete projekt såvel som til fremtidige.  

Cameline Bolbroe

Cameline Bolbroe

Postdoc, innovation og bæredygtighed
KHR Architecture