Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Kingo Karlsen A/S

Kingo Karlsen A/S
Medlem

Kingo Karlsen A/S

Nedbrydning, funderet på genbrug, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det ligger i Kingos DNA at se værdien i de materialer, vi håndterer i vores nedbrydningsprojekter og at fokusere på de økonomiske og miljømæssige ressourcer.

Kingo Karlsen A/S blev grundlagt i en tid (1955), hvor byggematerialer var en mangelvare. Dengang fik man ikke betaling for at håndtere en nedrivningsopgave – man betalte for at få den. Det økonomiske udbytte lå i at videresælge materialerne.

Det ligger i Kingos DNA at se værdien i de materialer, vi håndterer i vores nedbrydningsprojekter og at fokusere på de økonomiske og miljømæssige ressourcer.

Vi leverer miljøsaneringer og bæredygtige nedrivninger med DGNB eller EU-taxonomy på dagsordenen.

Vores dedikerede kvalitets- og miljøafdeling varetager miljø- og ressourcekortlægningen, så bygherren har det rette beslutningsgrundlag for projektet, til korrekt håndtering af miljøfarlige stoffer, samt hvordan bygningens materialer bedst kan genbruges. Med nænsom selektiv nedrivning passer vi godt på de materialer, som skal genbruges i det efterfølgende byggeri.

Hos Kingo afholder vi Kingoauktioner, hvor vi afsætter materialer fra vores nedrivningsopgaver. På den måde sikrer vi, at mest muligt af en bygning bliver genbrugt til gavn for miljøet.
I første halvår af 2021 omsatte Kingo for et syv-cifret beløb på genbrug af materialer gennem Kingoauktioner. Herudover anvendes brugte byggematerialer i nye projekter direkte gennem bygherre.

Eksempler:
På Trælasten i Aarhus nedtog vi murstensfacaden nænsomt i 1 x 1 meter felter, som bygherren nu genbruger som gulvbelægning i det nye byggeri. Tagsten genbruges som ”ny” facadebeklædning. En lang række materialer er solgt via Kingoauktioner. Det medvirker til at bygherren bliver certificeret DGNB Guld.

Betonkonstruktioner fra en skolenedrivning i Herning fandt vej til et byggeri i Horsens, hvor kommunen etablerer en ny genbrugsterminal ”Stablen”.

Godsbanebygningen i Vejle nedtages med henblik på genopførelse et nyt sted. Alle bygningsdele bliver mærket og pakket i kasser og på paller, så godsbanen kan samles igen, når det er besluttet, hvor bygningen skal ligge.

Thomas Kingo Karlsen

Thomas Kingo Karlsen

Ejer
Kingo Karlsen A/S