Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Norconsult JORD•MILJØ A/S

Norconsult JORD•MILJØ A/S
Medlem

Norconsult JORD•MILJØ A/S

Norconsult JORD•MILJØ A/S har stærke kompetencer indenfor rådgivning vedrørende nedrivning, cirkulære processer, miljø og geotekniske forhold.

Norconsult JORD•MILJØ har mange års erfaring med kortlægning af miljøskadelige stoffer, udarbejdelse af sanerings- og nedrivningsprojekter, tilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og bygherrerådgivning af samme. Ressourceoptimering og genanvendelse af ressourcer, LCA og kortlægning af høstbare materialer i den cirkulære proces er en naturlig udvikling af de allerede stærkt etableret kompetencer i Norconsult JORD•MILJØ.

  • Kortlægning af miljøskadelige stoffer (fortidens syndere)
  • Ressourcekortlægning af høstbare materialer (nutidens minder)
  • Cirkulær nedrivning
  • Genbrug og genanvendelse
  • Bygherrerådgivning

Som virksomhed er Norconsult JORD•MILJØ's tilgang til opgaver praktisk. Som en løsningsorienteret rådgiver søges der muligheder frem for begrænsninger. Viden om forureninger (bygninger som jord) og effekten af samme belyses løbende gennem et sagsforløb. Som en sammentømret enhed arbejder Norconsult JORD•MILJØ tværfagligt, da både bygning, miljø og geoteknik er samlet under samme – det giver helt tydelige synergier, da nedrivning og cirkularitet går hånd i hånd med miljø og jordbundsforhold.

Vi skal kortlægge og bortskaffe fortidens synder, det er vigtigt. Ellers recirkuleres de skadelige stoffer i den cirkulære proces. Der er ressourceknaphed, så genbrug/genanvendelse/renovering er den oplagte løsning. Norconsult JORD•MILJØ arbejder blandt andet med ressourcepotentialer: Et ressourcepotentiale er en betragtning af et givent materiale-/bygningsdels stand og egenskaber – hvor har det større værdi i den cirkulære proces. Materialet-/bygningsdelen vurderes ud fra, hvordan det teknisk kan høstes og genbruges eller genanvendes i den størst mulige og højeste værdi.

Indenfor DGNB-certificering og cirkularitet heraf kortlægger Norconsult JORD•MILJØ miljøskadelige stoffer, udarbejder ressourcekortlægninger, udfører DGNB-målinger bl.a. for Radon, VOC´er og aldehyder. Norconsult JORD•MILJØ rådgiver ligeledes om genbrug/genanvendelse med den størst mulige værdi og derved muligheder for højeste DGNB-point. Norconsult JORD•MILJØ rådgiver ligeledes om sorteret bygge- og anlægsaffald, jordhåndtering og geotekniske forhold som en helhed, der påvirker DGNB-certificeringen og mulighederne heraf.

Filip Lau

Filip Lau

afdelingsleder bygningsundersøgelser
Norconsult JORD•MILJØ A/S