Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Nordic Waste A/S

Nordic Waste A/S
Medlem

Nordic Waste A/S

Bæredygtig jordhåndtering og recirkulering af råstoffer

Modtagelse af jord: Ved de fleste byggerier er man begyndt at tænke i cirkulær økonomi. Men der er til stadighed et behov for at indtænke byggebranchens overskudsjord som genanvendeligt. 

Ofte kan der være tale om forurenet jord fra et byggeri, som skal bearbejdes for at kunne blive brugt i en cirkulær sammenhæng. Nordic Waste sørger som de eneste i Danmark for recycling af jorden ved at rense det i vores unikke vaskeanlæg for på den måde at få rent sand og rene sten ud som genanvendeligt materiale. Sandet og stenene kan dermed blive brugt i forbindelse med nyt byggeri og bidrage til cirkulær økonomi i byggebranchen. 

Salg af recirkuleret sand og sten: Stenene og sandet er kommet ind som forurenet jord, hvorefter det er blevet behandlet i vores vaskeanlæg, hvor forureningen bliver vasket ud. Efterfølgende bliver stenene og sandet testet, inden de bliver recirkuleret ud i industrien. Sten og sand fra Nordic Waste er dermed det naturvenlige og bæredygtige valg, hvor man både får bekæmpet forurening og samtidig sparer på naturens knappe ressourcer ved ikke at bruge råstoffer udvundet fra ellers uberørt natur. 

Ikke al jord er egnet til at blive recirkuleret som rent sand og sten til industrien. Den jord sørger Nordic Waste for at nyttiggøre til det næstbedste. Virksomheden bruger jorden til et nyttiggørelsesprojekt, som handler om at reetablere en gammel lergrav. På den måde sikrer man, at al overskudsjord bliver nyttiggjort, og på den måde fremmer vi den cirkulære økonomi. 

Jesper Schmidt Poulsen

Jesper Schmidt Poulsen

Forretningsudvikler
Nordic Waste A/S