Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Nordic Waste A/S

Nordic Waste A/S
Medlem

Nordic Waste A/S

Cirkulære råstoffer og bæredygtig jordhåndtering

Bæredygtig jordhåndtering
I dag anvendes overskudsjord i vidt omfang til støjvolde. Det er dog ofte ikke den bedste udnyttelse af jorden, da store dele af den jord, der anvendes i støjvolde eller andet, faktisk kan upcycles til genvundne råstoffer i form af sten, grus og sand, der kan anvendes i nye bygge- og anlægsprojekter.

Vi mener, at man skal søge muligheden for at opkvalificere mest mulig overskudsjord til genvundne råstoffer.

Genvundne råstoffer
Vi har etableret to store vaskeanlæg, der kan håndtere jordmængder i stor skala og omdanne dem til rene genvundne råstoffer i form af sten, grus og sand. Det gælder både ren og forurenet jord.

Vores genvundne råstoffer er derfor et cirkulært alternativ til de jomfruelige knappe ressourcer, der tages fra råstofgravene.

One-stop-shop
Det er oplagt at kombinere de to elementer – bæredygtig jordhåndtering og genvundne råstoffer – i bygge- og anlægsprojekter, sådan at den lastbil, der leverer overskudsjorden, får rene råstoffer med retur. Herved opnås en one-stop-shop håndtering, som både kan lette det logistiske og spare CO2 ved at minimere tomkørslen med lastbiler.

Jesper Schmidt Poulsen

Jesper Schmidt Poulsen

Forretningsudvikler
Nordic Waste A/S