Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Norrecco

Norrecco
Medlem

Norrecco

Norreccos fornemste opgave er at bidrage til at spare på de naturlige råstoffer ved at modtage og oparbejde byggeaffald til en ressource, som kvalitetsmæssigt kan indgå i det cirkulære kredsløb.

Norrecco A/S arbejder ambitiøst med at sikre bedre og mere genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi ønsker at bidrage til den bæredygtige udvikling i byggeriet. Som modtageanlæg har vi et stort ansvar for den bæredygtige håndtering af bygge- og anlægsaffaldet – et ansvar, som vi tager alvorligt, og som vi er bevidste om, at vi kun til fulde kan løfte i samarbejde med værdikæden i byggeriet.

Norrecco modtager og håndterer bygge- og anlægsaffald fra nybyggeri, renoveringer og nedrivninger. Vi ser det som vores fornemste opgave at bidrage til at spare på de naturlige råstoffer ved at modtage og oparbejde byggeaffald til en ressource, som kvalitetsmæssigt (teknisk og miljømæssigt) kan indgå i det cirkulære kredsløb. Vi har derfor fokus på at bevare ressourceværdien i materialerne, så f.eks. gipsaffald kan blive til nye gipsplader. Det er en forudsætning for vores arbejde, at der er styr på udsortering af uønskede og miljøskadelige stoffer og materialer. Vi kontrollerer derfor løbende kvaliteten af vores genbrugsprodukter.

Udvikling og samarbejde
Hos Norrecco søger vi aktivt samarbejdet med byggeriets parter. Gennem dialog og samarbejde bidrager vi med vores viden og erfaringer konstruktivt til at finde de rigtige løsninger. Det er i samarbejdet med aktørerne i værdikæden, at vi udvikler de gode og bæredygtige løsninger. I nedenstående har vi givet nogle eksempler på udviklingsprojekter, som vi pt. arbejder med.

Den Cirkulære Byggeplads – Udvikling af sorterings- og indsamlingsteknologi til nedrivning, renovering og nybyg
Hovedformålet med projektet er at udvikle teknologier til sortering, håndtering og indsamling, som sikrer rene kildesorterede affaldsfraktioner fra nedrivninger, renoveringer og nybyggeri. De teknologiske løsninger udvikles for udvalgte materialefraktioner og succeskriteriet er, at affaldsfraktionerne efter endelig oparbejdning skal opfylde byggevareproducenternes krav til genanvendelse i nye byggevare. Gennem den cirkulære arbejdsproces og nye incitamentsstrukturer sikres de rette rammebetingelser for mere og bedre genanvendelse af affald fra byggepladser

Partnere i projektet: Norrecco A/S (hovedansøger), ReTec, J. Jensen, CASA og Saint-Gobain Danmark

Projektet modtager støtte fra MUDP

Projektperiode: 2022-2024

Udvikling af sikker teknologi til identificering af asbestfrie eternitplader og nye muligheder for genanvendelse
Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere et automatiseret pilotanlæg til identifikation  og udsortering af asbestfrie eternitplader, hvilket muliggør. Denne sikre sortering skaber nye genanvendelsesmuligheder for de asbestfri eternitplader fx ved direkte genbrug i byggeindustrien eller genanvendelse i cement. Løsningen forventes at reducere deponimængden i Danmark med omkring 40.000 tons årligt og dermed have et markedspotentiale på ca. 40 mio. kr./år alene i Danmark.

Partnere i projektet: DanRobotic (hovedansøger), Teknologisk Institut, Deponi Syd og Norrecco

Projektet modtager støtte fra MUDP

Projektperiode: 2019-2022

Mere genanvendelse af gipsaffald til nye gipsprodukter og bedre rammebetingelser
Norrecco har sammen med Saint-Gobain og Tscherning samlet et partnerskab bestående af gipspladsproducenter, affaldsmodtagere og nedrivere med det formål at sikre cirkulær genanvendelse af gips gennem bedre rammebetingelser og  krav til kvalitet og sporbarhed.

Deltagere i partnerskabet er Saint-Gobain, Knauf, Norrecco, RGS Nordic, Marius P og Tscherning

Partnerskabet er drevet af deltagerne

Projektperiode: 2020-2022

Jette Bjerre Hansen

Jette Bjerre Hansen

Development Manager
Norrecco