Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Opland

Opland
Medlem

Opland

Opland er en ambitiøs og kompetent landskabstegnestue, der brænder for regenerativ og cirkulær landskabsarkitektur, og at skabe liv gennem natur. For os er naturens organiske økosystemer og æstetik ikke bare kernen for liv og velbehag, men også grundstenen i Oplands praksis.

I mere end 26 år har vi hos Opland tilbudt en holistisk rådgivning og tilgang til landskabsarkitekturen med udgangspunkt i naturens egne systemer. Vi mener, at vores opgave i bund og grund er at forvalte landskabsarkitekturen. Det gør vi gennem æstetik og håndværk. Gennem innovationsprocesser og erfarne kompetencer. Gennem at give plads til både lavpraktik og luftkasteller. Vi er en lille veludviklet organisme i et universelt økosystem, der kigger mod fremtiden – og vi mener, at vi har den erfaring og nysgerrighed, der er krævet for at være en frontløber i omstillingen fra det lineære til det cirkulære.

Forvaltning som driver for den grønne omstilling
Opland arbejder med forvaltning, pleje og drift af landskabsprojekter, bl.a. i Ørestaden hvor vi har været involveret i udviklingen og driften af Grønningen siden 2006. Siden er mange gode og inspirerende samarbejder med en række boligforeninger, ejendomsselskaber, Regioner, domicilvirksomheder, institutioner m.fl. kommet til. I 2020 grundlagde vi afdelingen OpDrift for at samle og arbejde målrettet med vores omfattende viden om drift og forvaltning. Det handler først og fremmest om at sikre projekterne gennem alle faser – og særligt i overgangen mellem anlæg og drift, og mellem drift og udvikling, hvor vi desværre ofte ser, at vigtig viden og overlevering ryger mellem to stole.

Biodiversitet, økosystemtjenester, LCA, regnvandshåndtering, dynamisk drift, samskabelse, CO2 reduktion og ikke mindst, planet-centreret design er nogle af de ting og begreber vi arbejder med i udviklingen af den regenerative landskabsarkitektur. Ambitionen er at bryde med silotænkning og den gængse faseinddeling ved at se på projektets livscyklus som helhed, så vi sikrer, at erfaringer høstes og naturligt bringes med videre i næste projekt.

Ida Bergstrøm

Ida Bergstrøm

Regenerativ udvikling og strategi, landskabsarkitekt cand.arch