Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Per Aarsleff A/S

Per Aarsleff A/S
Medlem

Per Aarsleff A/S

Som en af Danmarks førende entreprenører har Aarsleff besluttet at gå forrest i arbejdet med realisering af den grønne omstilling og dermed fremtidssikring af bygge- og anlægsbranchen. Vores arbejde med bæredygtighed er baseret på en helhedsorienteret tilgang med fokus på klima & miljø, mennesker samt forretning.

Aarsleff-koncernen anlægger og servicerer samfundets infrastruktur og bygningsanlæg. Vi etablerer fundamentet for økonomisk og bæredygtig udvikling og skaber værdi for samfundet, kunder og medarbejdere. Vi tager ansvar, går forrest og bidrager til den grønne omstilling, som skal fremtidssikre bygge- og anlægsbranchen. 

Grøn omstilling kræver innovation og nytænkning – dyder som er dybt forankret i Aarsleffs kultur og DNA. Koncernen har en lang tradition for fokuseret stræben efter forbedring og fornyelse – ofte direkte knyttet til nogle af Danmarks mest ambitiøse og komplekse bygge- og anlægsprojekter fra etablering af Femern-forbindelsen til opførelsen af Lighthouse-højhuset i Aarhus. 

Eksempler på vores bæredygtige fokuspunkter på bygge- og anlægsprojekter: 

Materialer 

 • Minimering af forbrug af materialer 
 • Lav CO2-belastning som parameter ved valg og indkøb af materialer 
 • Minimering af spild, afskær og affald m.v. 
 • Genbrug/genanvendelse af restmaterialer, spild og affald 
 • Miljødokumentation for alle materialer på projektet. 

Maskiner/materiel 

 • Fossilfri drift af byggepladsens maskinpark, hvor det er teknisk/økonomisk muligt  
 • Eldrevne maskiner og håndværktøj i størst muligt omfang 
 • Anvendelse af HVO100 biodiesel  
 • Mulighed for batteribackup i stedet for dieselgeneratorer. 

Byggeplads/proces 

 • Fossilfri byggeplads og indkøb af dokumenteret grøn strøm 
 • Energieffektiv byggeplads og mandskabsfaciliteter for reduceret elforbrug 
 • Systematisk sortering og afsætning af affald som ressource 
 • Bæredygtig planlægning og adfærd i hele projektorganisationen 
 • Organisering, styring og dokumentation af bæredygtighedsarbejdet. 
Grith Bech-Nielsen

Grith Bech-Nielsen

Senior Bæredygtighedsspecialist