Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Rådet for Bæredygtigt Byggeri
Medlem

Rådet for Bæredygtigt Byggeri

I Rådet for Bæredygtigt Byggeri kæmper vi for en bæredygtig fremtid i bygge- og ejendomsbranchen.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri er en non-profit medlemsorganisation, som blandt andet arbejder med at skabe bedre vilkår for den cirkulære økonomi i byggeriet. Gennem bæredygtighedscertificeringen DGNB har vi eksempelvis opstillet en række kriterier for cirkularitet.  

Cirkulær økonomi i bæredygtighedscertificering 
Byggebranchen er ansvarlig for en tredjedel af alt affald i Danmark. Det skyldes, at mange byggematerialer ikke genbruges ved nedrivninger. Der er derfor et stort potentiale for at mindske mængden af affald og bidrage til en mere cirkulær økonomi i bygge- og ejendomsbranchen. 

Cirkulær økonomi handler dog ikke kun om byggeaffald, men om hele en bygnings livscyklus. Det handler derfor om at designe bygninger med henblik på at blive vedligeholdt, repareret, genbrugt og genanvendt. 

Udbud af kurser og uddannelser 
I Rådet for Bæredygtigt Byggeri udbyder vi en lang række kurser og uddannelser inden for blandt andet DGNB, EU-taksonomi og livcyklusvurdering (LCA). 

Vi uddanner eksempelvis DGNB-konsulenter og DGNB-auditorer, der kan henholdsvis vejlede og rådgive i arbejdet med DGNB-certificering og være ansvarlig for en DGNB-certificering. 

Kristina Klaaborg

Kristina Klaaborg