Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Rambøll

Rambøll
Medlem

Rambøll

Rådgivning inden for cirkulært byggeri, ressourceudnyttelse og affaldshåndtering

Rambøll har i 2022 lanceret en ny 4-årig strategi med fokus på at blive ”the partner for sustainable change”. Strategien understreger vores engagement i at skabe en bæredygtig fremtid. Vores ambition er at drive bæredygtige forandringer for vores kunder og samfund, og at blive den globale leder inden for den grønne energiomstilling.

Du kan læse om Rambølls strategi 2022-2025 og de konkrete indsatsområder og initiativer her: Ramboll strategy 2022-2025: The Partner for Sustainable Change - Ramboll Group

Strategien skal sikre, at vi i samarbejde med vores kunder hele tiden fokuserer på, om vi kan flytte projekterne i en mere bæredygtig retning, dels gennem en stadig udvikling af vores rådgivningsværktøjer, så vi kan dokumentere den grønne omstilling, dels gennem et vedholdent fokus på bæredygtighed i projektafviklingen, så vi skaber ændringerne sammen.

Cirkulært byggeri – Rambøll kan bistå med bygherrerådgivning, projektering og certificering indenfor bæredygtigt byggeri. Koblingen mellem bygherrerådgivning, projektering og certificering sikrer, at vores specialister altid har den nyeste viden på området fra alle byggeriets faser.

Strategisk rådgivning – Rambøll kan bistå med rådgivning indenfor cirkulær økonomi, der omfatter den strategiske tilgang til den konkrete implementering på projektet. Den strategiske rådgivning skal være med til at sikre en strategi for de cirkulær økonomiske initiativer på projektet i hele levetiden, med udgangspunkt i den givne kontekst og ambitioner. En dertilhørende handlingsplan præciserer de enkelte initiativer analytisk ift. resulterende klimapåvirkning, ressourceforbrug mm.

Ressourceudnyttelse – Rambøll kan bistå med rådgivning i forhold til cirkulært design, optimeret brug og levetidsforlængelse af bygninger og anlæg, samt bedre udnyttelse af de ressourcerne, der skal udtages af brug pga. renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg.

Affaldshåndtering – Rambøll kan bistå med rådgivning i forhold til at sikre optimale indsamlingssystemer, behandlingsløsninger med fokus på kvalitet og reel genanvendelse samt rådgivning ift. end-of-waste-kriterier, der kan medvirke til at give de genanvendelige materialer en øget værdi.

Torben Kulasingam

Torben Kulasingam

Rambøll

Dorte Hvid-Jacobsen

Dorte Hvid-Jacobsen

Affald & Ressourcer