Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Region Hovedstaden

Medlem

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er råstofmyndighed og arbejder for, at byggeriet erstatter sten, grus og sand med jord og materialer fra nedrivninger. Som stor bygherre arbejder Regionen på at blive mere cirkulære i egne byggerier.

Hovedstadsregionen er der, hvor der bygges mest i Danmark, og Regionen er selv en af de store bygherrer med en bygningsportefølje på cirka 2.000.000 m2 etageareal og syv store hospitalsprojekter. Regionen er ved at udarbejde en strategi for bæredygtighed i egne byggeprojekter, forbereder test af cirkulære tiltag i nedrivnings-, renoverings- og byggeprojekter og tester jord som byggemateriale i et projekt med Vejdirektoratet og DTU. 

Byggeriet bruger store mængder af primære ressourcer som sand, grus og sten. I Hovedstadsregionen er byggeaffald samtidig den næststørste affaldsfraktion efter restaffald, og byggeriet producerer cirka dobbelt så meget overskudsjord som byggeaffald. Der er derfor et stort potentiale for cirkulært byggeri, hvor vi erstatter primære råstoffer i byggeriet med genanvendte byggematerialer og overskudsjord. Da regionen er myndighed for råstofindvinding har vi en særlig interesse i at understøtte denne omstilling.  

Regionen arbejder sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at understøtte hele Hovedstadsregionens udvikling indenfor cirkulært byggeri og ressourceeffektivitet, for eksempel gennem projekterne CityLoops, Affald og Ressourcer på Tværs og Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer. 

I Affald og Ressourcer på Tværs er der udarbejdet en materiale flow analyse, hotspot identificering og roadmaps for circular omstilling af affaldsstrømmene indenfor elektronik, byggeri, tekstiler og storskrald. Læs om dette her    

I Horizon 2020 projektet CityLoops udvikler og demonstrerer syv Europæiske byer metoder, værktøjer og praksisser til cirkulær håndtering af bygge og anlægsaffald inklusive jord, samt cirkulær håndtering af bioaffald. Læs om dette her

Regionen har etableret Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer, hvor kommuner laver prognoser og strategier for cirkulær jordhåndtering. Partnerskabet drives af Gate 21. Læs om dette her