Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Søndergaard A/S

Søndergaard A/S
Medlem

Søndergaard A/S

Søndergaard A/S er ikke bare blevet dygtige til at skille bygningerne ad og sortere ressourcerne i rene fraktioner. Virksomheden er også blevet specialister i at spotte og udpege de materialer, der med fordel kan genbruges.

For Søndergaard betyder cirkulære løsninger, at man i virksomheden giver noget af sig selv og tager initiativ til forandringer. Som nedrivningsvirksomhed er Søndergaard et led i byggebranchens cyklus. Virksomheden anerkender, at den som enkelt virksomhed ikke kan ændre branchen alene – men Søndergaard kan omstille sin virksomhed, gå forrest som et godt forbillede og samarbejde på tværs af branchen.

Derfor indgår Søndergaard gerne partnerskaber, så virksomheden sammen kan udnytte ressourcerne og undgå materialespild. Søndergaard deltager derudover aktivt i alle ”cirkulære” initiativer, der byder sig.

Et konkret eksempel er det nyopstartede netværk (P)Recast, som er støttet af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Her deltager Søndergaard for at bidrage med sin viden om, hvordan man genbruger præfabrikerede betonelementer fra eksisterende bygninger i nyt byggeri. Søndergaard vil dermed fremme nye løsninger til bæredygtigt byggeri.

Når virksomheden anskuer projekter, ser den ikke affald. Søndergaard ser ressourcer. Hos Søndergaard gør man alt, hvad man kan, for at rykke ressourcerne op i affaldshierarkiet, så materialer til nyttiggørelse i stedet bliver genanvendt, og materialer til genanvendelse i stedet bliver genbrugt.

Et eksempel på et cirkulært projekt er Søndergaards adskillelse af Jagtvej 169 for bygherren ATP Ejendomme. I dette projekt har virksomheden skubbet til grænserne for, hvor mange ressourcer, der kan gives nyt liv. Aftalen med ATP Ejendomme var at få alle materialer så højt op i affaldshierarkiet som muligt. Med den tanke har Søndergaard formået at lade en stor del af byggematerialerne leve videre med sin oprindelige funktion.

Denne slags projekter fremmer den cirkulære tankegang på tværs af byggeprocessens værdikæde.

Søndergaard vil i fremtiden styrke og fremme de cirkulære løsninger, de tilbyder.

Kasper Sørensen

Kasper Sørensen

Produktionsdirektør
Søndergaard