Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Solstra Development Aps

Solstra Development Aps
Medlem

Solstra Development Aps

Cirkularitet i byggeriet er et fokuspunkt hos Solstra Development, da det er en vigtig faktor for bæredygtig råstofindvinding og begrænsning af affaldsmængderne.

Genbrug og genanvendelse af byggeaffald kan ikke erstatte al råstofindvinding, men det kan være med til at reducere trækket på jomfruelige råstoffer og samtidig reducere mængden af affald. Det er derfor vigtigt at have fokus på cirkulær ressourceøkonomi i byggeriet for at medvirke til en mere bæredygtig råstofindvinding. Derfor er cirkularitet i byggeriet et fokuspunkt hos Solstra Development.

Hvis det skal være muligt både nu og i fremtiden at sikre de maksimale muligheder for genbrug, så er det vigtigt at have fokus på at reducere ressourceforbruget via transformation af eksisterende bygninger, genbrug, genanvendelse af byggematerialer og at designe med mulighed for adskillelse. Det er afgørende, at det gøres i alle faser af et byggeprojekt. Genbrug skal med både i planlægningsfasen, ved nybyg og ved tilgangen til den eksisterende bygningsmasse.

Ved nye projekter, arbejder vi med, at:

  • Afdække mulighederne for transformation af eksisterende bygninger.
  • Designe til adskillelse for sikring af fremtidige tilpasninger og mulighed for genbrug.
  • Foretage ressourcekortlægning af eksisterende bygninger.
  • Anvende livscyklusanalyser som beslutningsgrundlag.

Eksempler på realiserede projekter med cirkulært byggeri:

  • Copenhagen Towers, hvor der bl.a. blev upcyclet 60.000 løbende meter træpaneler og anvendt loftpaneler af 100% genanvendeligt plastik.
  • Bella Kvarter, som er midtvejscertificeret til DGNB Guld på bydelsniveau og har arbejdet med bæredygtige løsninger helt fra de tidlige faser herunder genbrug af materialer fra nedbrudte bygninger i kvarteret.