Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Tegnestuen Mejeriet

Tegnestuen Mejeriet
Medlem

Tegnestuen Mejeriet

Tegnestuen Mejeriet arbejder for Mennesker, Lavt klimaaftryk og Gode løsninger gennem strategien People, Planet og Project.

Hos Tegnestuen Mejeriet har vi arbejdet for tidssvarende arkitektur og gode løsninger siden tegnestuens start i 1978. En del af Tegnestuen Mejeriet er renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor kortlægning, en høj grad af genbrug og restaurering af eksisterende materialer, lang levetid og som værner om kulturarven, som en naturlig del af arbejdsmetoderne. 

Vi har udarbejdet strategien People, Planet og Project, der skal være med til at sikre en større forståelse og indarbejdelse af bæredygtighed i vores projekter, på længere sigt. PPP er under løbende udvikling for at sikre en fortsat optimering af vores indsats for grønnere løsninger samt anvendelse af cirkulære principper.  

Derfor arbejder vi med: 

  • Nedbringelse af CO2 belastning i byggeriet 
  • Renovering og transformation i størst muligt omfang 
  • Maksimere brugen af genbrugte materialer 
  • Design for adskillelse 
  • Fornybare materialer 
  • Cementfrie mørtler 
  • Lang levetid 
  • Konstruktiv beskyttelse 
  • Ressourcekortlægning af eksisterende bygninger 
  • Selektiv nedrivning  

Vi vil i fremtiden arbejde for større indarbejdelse af genbrugte materialer i projekterne, men vi håber også på at kunne høste af andres viden, så vi kan bidrage til værdiskabelsen indenfor bæredygtighed og cirkularitet i byggeriet. 

Trine Meldgård Jednoral

Trine Meldgård Jednoral

Bygningskonstruktør

Finn Smidt

Finn Smidt

Arkitekt maa. / partner