Du er her: Forside / Sådan gør du / Cases / Musicon tænker cirkulært

Musicon tænker cirkulært

Musicon tænker cirkulært

Musicon er Roskilde Kommunes kreative bydel, som ligger i et tidligere industriområde mellem Roskilde Dyrskueplads og Roskilde Station. Måden, udviklingen af Musicon foregår på, er radikalt anderledes end for andre nye byområder. I stedet for en masterplan som 'låser' udviklingen i et bestemt spor sker udviklingen i et tæt samarbejde med kultur- og erhvervslivet samt ejendomsudviklere, som vil være med til at præge udviklingen i en dynamisk og mangfoldig bydel.

Bæredygtig byudvikling har været helt centralt for Musicon i mere end 10 år, og man arbejder her fx med FN’s Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Det sker bl.a. ved at reducere byggeaffald gennem genbrug. De tidligere industrigrunde er blevet oprenset og opryddet, så både pladser og materialer kan genbruges i nye projekter. Samtidig er der opført ressourcepladser, der inviterer til at bringe affaldssortering og genbrug ind i bybilledet fremfor at gemme det væk. Disse pladser skal også rumme  faciliteter, hvor beboerne kan dyrke, dele og bytte ressourcer med hinanden; det er dermed startskuddet til en permanent byttebørs.  

Ressourcepladserne med smukke skure bygget i genbrugsmaterialer fra nedrevne bygninger i området. Herved signaleres, at affald er en vigtig ressource. 

Før nedrivning af de gamle bygninger i området blev der udført en miljø- og ressourcekortlægning af bygningerne. Nedrivningen er udført som selektiv nedrivning, og de genbrugs- og genanvendelsesegnede materialer er samlet på et lager. Der er udarbejdet et materialekatalog med billeder og information om mængder og dimensioner samt resultater af miljøkortlægningen af byggematerialerne. Derefter er skurene blevet designet med udgangspunkt i materialekataloget.

Der bliver 10 skure i alt.

Vigtigste erfaringer

Indsamling af materialer egnet til genbrug
Cirkulær økonomi har længe fyldt i Roskilde Kommune med mange overvejelser om, hvordan man bedst udnytter det. Der er forskellige udfordringer og mange processer i processen, som kræver øvelse, for at de bliver effektive og smidige. Musicon-sekretariatet har kommunikeret massivt i kommunen, at man bygger i genbrugsmaterialer i Musicon, så hver gang, der rives noget ned, køres materialerne til lageret. 

Materialerne kommer primært fra to administrationsbygninger og en industrihal, som engang stod i området, men som alligevel skulle rives ned. Resten af materialerne er overskydende fra andre byggeprojekter i kommunen.

Alle materialer bliver screenet, og arkitekterne vurderer, om de enkelte materialetyper er gode materialer, der havde en æstetisk kvalitet. Langt de fleste materialer blev godkendt i den proces, og det er primært dem, der benyttes i byggeriet.

Dokumentation af de genbrugte byggematerialer
Da projektet drejer sig om ukompliceret sekundært byggeri uden ophold har byggesagsbehandlingen været meget enkel, idet der ikke laves teknisk sagsbehandling. Ansvaret ligger hos bygherren, som afgiver en erklæring om, at man overholder bygningsreglementet. Byggemyndigheden er bekendt med, at der anvendes brugte materialer.

Miljømyndigheden har været inddraget og særskilt godkendt den projektspecifikke anvendelse af de kreosotbehandlede træspær, der kunne være tvivl om. Derudover har miljømyndigheden lænet sig op ad materialeundersøgelser og arbejdsanvisninger fra den tilknyttede rådgivende ingeniør. Affaldsmængderne har været så små, at de ikke skulle anmeldes.

Risikovurdering af projekt
Kommunen besluttede at afprøve anvendelse af genbrugsmaterialer i sekundært byggeri først, fordi risikoen her er overskuelig, hvis noget skulle gå galt. Man vil gerne eksperimentere, og det kan ikke udelukkes, at der senere bliver opført større byggerier i genbrugsmaterialer, men hensigten er at vælge projekter, hvor man har styr på risikoen ved at benytte genbrugsmaterialer.

CO2-besparelser

Indikative beregninger viser, at løsningen med skure af genbrugsmaterialer giver en CO2-besparelse på ca. 60 % sammenlignet med, hvis kommunen havde opført skure i jomfruelige (nye) materialer med tagpaptag og pladebeklædninger, svarende til skure opført i forbindelse med nybyggeri af nogle af kommunens institutioner.

Økonomi

Beregninger viser, at der er en økonomisk besparelse i forhold til skure i jomfruelige materialer på 10 %.

Dertil kommer, at skurene af genbrugsmaterialer passer ind i det miljø, Musicon området stiler efter, og man har fået en række erfaringer med cirkulær økonomi, kommunen nu kan tage med videre.

Deltagere

Bygherre: Musicon-sekretariatet, Roskilde Kommune

Rådgiver: Vandkunsten (arkitekt), Per Hagemann teknisk rådgiver) og Golder Associates (miljørådgiver)

Entreprenør: Egen Vinding & Datter 

Årstal

2019-2021